Kategori: Nyheter

 • Kurs om flåttbårne sykdommer

  Kurs om flåttbårne sykdommer

  Den 9. og 10. oktober arrangerer Legeforeningen kurs om flåttbårne sykdommer i Kristiansand. Preben Aavitsland ved Epidemi innleder om «Den alternative borrelioseverdenen».

 • Veterinærer er viktige i smittevernet

  Veterinærer er viktige i smittevernet

  – Veterinærene er en viktig yrkesgruppe i smittevernet for mennesker. Dette var et hovedbudskap i Preben Aavitslands innledningsforedrag ved Veterinærdagene 2014.

 • Norge i 2214

  Norge i 2214

  Grunnlovsmagasinet er et festmagasin i anledning grunnlovsjubileet. I magasinet er Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, og andre fagpersoner utfordret til å beskrive Norge om to hundre år. Her er hans «epidemiske» bidrag.

 • Vellykket lederseminar om krisehåndtering

  Vellykket lederseminar om krisehåndtering

  «Tidlig, tydelig og tilgjengelig,» var Jens Stoltenbergs stikkord for lederes håndtering av kriser. Han innledet på Folkehelseinstituttets lederseminar om ledelse i kriser, den 13. februar 2014. epidemi hadde ansvaret for seminarets gruppeøvelse i krisehåndtering.

 • Evaluering av forskning om alternativ behandling

  Evaluering av forskning om alternativ behandling

  Nøytral og rimelig god, men smal og lite relevant forskning. Dette er vurderingen av forskningen om alternativ behandling ved NAFKAM i en rapport som epidemi har bidratt til nylig.

 • Challenges in IHR implementation

  Challenges in IHR implementation

  The International Health Regulations (2005) is a good instrument for global health preparedness. Donor countries will find in the IHR many reasons for and ways to investing in public health systems. These were the messages in Preben Aavitsland’s presentation to an international audience at a meeting at the Norwegian Institute of Public Health on December…

 • Fjerntesting av klamydia hos gutter

  Kan fjerntesting av gutter for klamydia bidra til å bekjempe klamydiaepidemien? Dette spørsmålet skal epidemi besvare for Helsedirektoratet høsten 2014.

 • Influensaovervåkingen i EU kartlagt

  Influensaovervåkingen i EU kartlagt

  epidemi har nylig sluttført et oppdrag for det europeiske smittevernbyrået ECDC om evaluering av den europeiske overvåkingen av alvorlig influensa.

 • Honnør for borreliosedebatt

  Legeforeningens Råd for legeetikk gir Preben Aavitsland honnør for hans deltaking i debatten om flåttsykdommen borreliose og finner ingen grunn til å kritisere Aavitslands omtaler av Lars Monsen og Rolf Luneng.

 • Aavitsland utnevnt til WHOs ekspertliste

  Aavitsland utnevnt til WHOs ekspertliste

  Leder for epidemi, Preben Aavitsland, har akseptert en invitasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om å stå på en beredskapsliste med eksperter som kan gi råd til WHOs generaldirektør om håndteringen av akutte, internasjonale folkehelsetrusler eller om funksjonen av Det internasjonale helsereglementet (IHR).

 • Seminar om beredskap for landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier

  Folkehelseinstituttet arrangerte 30. oktober 2013 et seminar om beredskap for landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier. epidemi var engasjert av instituttet for å bistå med forberedelsene og gjennomføringen av seminaret.

 • Bekymringsmelding om «Norsk Borreliose Senter»

  Daglig leder for epidemi, Preben Aavitsland, sendte medio august en bekymringsmelding til Helsetilsynet om legevirksomheten ved «Norsk Borreliose Senter». Bekymringen gjelder blant annet bruk av tuberkulosemedisinen rifampicin til pasienter med påstått «kronisk borreliose». Helsetilsynet skal ha mottatt en rekke andre bekymringsmeldinger om samme legesenter. Aavitslands bekymringsmelding gjengis nedenfor. Den 30. august oversendte Helsetilsynet meldingen til Fylkesmannen…