Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

I dag 5. mai 2014 erklærte WHO at den økte spredningen av poliovirus i 2014 er en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse i henhold til Det internasjonale helsereglementet, som er en slags internasjonal smittevernlov. Dette er den første slike erklæring siden svineinfluensapandemien i 2009.

Bakgrunnen for erklæringen er den urovekkende spredningen av polioviruset ut fra flere land i 2014. Denne spredningen kan true arbeidet med å utrydde polioviruset fra hele verden. Allerede i år har det vært spredning fra Syria til Irak, fra Kamerun til Ekvatorial Guinea og fra Pakistan til Afghanistan. Det er frykt for at viruset skal spres ytterligere når høysesongen for polioinfeksjoner starter i disse landene nå. Bare noen få av dem som smittes, utvikler den lammende sykdommen poliomyelitt. Når slike tilfeller oppdages, har det allerede vært mye smitte av poliovirus mellom folk.

Hittil i 2014 har det vært 68 tilfeller av den alvorlige sykdommen poliomyelitt, fordelt på Pakistan (54), Nigeria (2), Afghanistan (3), Ekvatorial Guinea (3), Irak (1), Kamerun (3), Syria (1) og Etiopia (1).

Det er flere utfordringer i smittevernet. Noen steder er myndighetene lite interessert i arbeidet, har lite ressurser til arbeidet eller tilogmed motarbeider det. I deler av Nigeria og Pakistan advarer religiøse leder mot vaksinasjon, og enkelte steder blir vaksinatører myrdet av islamistiske terrorister. I Syria og til dels i Afghanistan gjør krig vaksinasjonsarbeidet svært vanskelig.

WHO ønsker nå at de landene som har aktiv sirkulasjon av poliovirus, gjør mer for å stoppe spredningen innenlands og ut av landet:

  • Tiltakene mot innenlands spredning er at president eller statsminister skal erklære poliosituasjonen er en krise og sørge for et fungerende vaksinasjonsprogram og god overvåking.
  • Tiltakene mot eksport av poliovirus med reisende fra Pakistan, Kamerun og Syria er å kreve poliovaksinasjon, med skriftlig bevis, mellom 1 og 12 måneder tidligere for alle som skal reise ut av landet. Hvis den reisende ikke kan bevise dette, må vedkommende vaksineres ved avreisen. For Afghanistan, Ekvatorial Guinea, Etiopia, Irak, Israel og Somalia gjelder tilsvarende, men som en sterk oppfordring, ikke et absolutt krav.

For nordmenn betyr dette følgende: Sørg for å vaksinere deg før avreise fra Norge hvis du skal besøke noen av de nevnte landene. Få vaksinen «Boostrix Polio» eller «Repevax» hos legen. Den beskytter mot polio, men også mot difteri, stivkrampe og kikhoste.

Nordmenn som er i disse landene nå, og skal hjem snart, bør sjekke sine vaksinasjonspapirer. Dersom det er mer enn 12 måneder siden siste poliovaksine, bør de vaksinere seg snarest slik at de slipper problemer og eventuelt tvungen vaksinering på flyplassen.

Vaksinasjonsdekningen i Norge er god, så det er liten risiko for spredning av poliovirus her i landet.

Foto: Fra Global Polio Eradication Initiative


Publisert

i

av

Stikkord: