Aktuelle utfordringer i smittevernet

– Smittevernberedskapen må utvikles i Norge og globalt. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, holdt foredrag for spesialistkandidater i samfunnsmedisin 9. september 2014.

Aavitsland la vekt på at i Norge er den infeksjonsepidemiologiske situasjonen veldig gunstig sammenliknet med så å si alle andre land: – De store forebyggingsgevinstene er allerede hentet ut og kostnadene høye for ytterligere forebygging, sa han. Men han pekte på på faren for det uforutsigbare: «Her kommer smittevernberedskapen inn. Kommunene må være forberedt på akutte hendelser.»

Utgangspunktet for Aavitslands bidrag var hans mangeårige erfaring fra Folkehelseinstituttet og nå fra epidemi med smittevernarbeid.

I foredraget gikk Aavitsland gjennom tre aktuelle, internasjonale epidemier: MERS-, poliomyelitt- og Ebola-epidemien. Han la fram ti viktige punkter om Ebola-epidemien.

Hele foredraget kan leses her.


Publisert

i

av