Ebola, epidemier og risiko

– Risikovurdering kan bidra til god kommunikasjon om og god bekjemping av epidemier. Risikovurdering ved epidemier er noe forskjellig fra vurdering av andre hendelser. Dette var hovedbudskapet i Preben Aavitslands foredrag ved Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 i Stavanger 7. januar 2015.

Aavitsland, som er daglig leder i epidemi, sa at Ebolaepidemien i Vest-Afrika er en påminnelse om at epidemier fortsatt er viktige trusler, og fortsatte:

– Det unike med epidemier er smittsomheten, som gjør risikovurdering utfordrende. Risikoen kan vurderes som produktet av sykdommens spredningspotensial og sykdommens alvorlighet (målt ved for eksempel dødsrisiko). Spredningspotensialet bestemmes av sykdommens smittsomhet, smittevarigheten, kontaktforholdene i samfunnet og eventuell immunitet. De samme fire faktorene kan angripes med forebyggende tiltak.

Prinsippene ble i foredraget illustrert med to epidemier: den globale svineinfluensaepidemien i 2009 og Ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014-2015. I det første tilfellet var det nødvendig med tiltak i Norge; i det andre tilfellet bør norske myndigheter bruke ressursene i Vest-Afrika, ifølge Aavitsland.

Hele foredraget kan leses her.

Vår lenkesamling om Ebola-epidemien finner du her.

Andre foredrag ved Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 finner du her.


Publisert

i

av