Bistod Vennesla kommune under utbrudd

epidemi har bistått Vennesla kommune i håndteringen av et utbrudd av E coli-infeksjoner i Smååsane barnehage.

Enkelte typer av tarmbakterien E coli fra storfe og småfe kan gi alvorlig sykdom hos mennesker. Da to barn i Smååsane barnehage i Vennesla i 14. oktober fikk påvist denne bakterien i tarmen, iverksatte kommunen derfor sin kriseplan.

epidemi ble engasjert av kommunen for å bistå i etterforskningen og i informasjonen til foreldrene i barnehagen. Preben Aavitsland deltok sammen med kommunelegen i kommunenes kriseledelse og hjalp til å koordinere samarbeidet med Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Vennesla kommune.

En viktig del av bistanden var et lite foredrag om og svar på spørsmål om E coli under et foreldremøte i barnehagen den 16. oktober. – Slike utbrudd kan være skremmende, forteller Preben Aavitsland. – Det er helt avgjørende med åpen og grundig informasjon til de berørte.

Aavitsland sørget for at Folkehelseinstituttet sendte en epidemiolog fra sin feltepidemiologiske gruppe for å bistå Vennesla kommune. – Ved slike utbrudd er det viktig at kommunen samarbeider nært med Folkehelseinstituttet. Det er da gunstig å ha en medarbeider fra instituttet utplassert i kommunen, sier Aavitsland, som i sin tid ved Folkehelseinstituttet bygde opp nettopp den feltepidemiologiske gruppa som kan rykke ut til kommuner som oppleve utbrudd.

Oppdraget for Vennesla kommune varte fra 16. til 22. oktober, da den akutte hendelsen var over. epidemi fortsetter med å støtte Folkehelseinstituttet i å skrive en sluttrapport og en vitenskapelig artikkel om hendelsen.

– Det var en positiv opplevelse å jobbe med dyktige og engasjerte folk i en kommune med gode rutiner, sier Preben Aavitsland.


Publisert

i

av

Stikkord: