«Jeg har diagnosen her!»

Soga om Mysterud og Laane, de to pensjonerte biologene som ser Borrelia på høylys dag, ruller videre.

Vi husker at Ivar Mysterud og Morten Laane våren 2013 hevdet å ha sett i mikroskopet Borrelia og andre mikrober i blodet til pasienter som mente seg «flåttsyke». Det førte til at pasienter strømmet til kjelleren på Universitetet i Oslo. Med virksomheten kamuflert som et forskningsprosjekt mottok M&L mange titalls (de har ikke selv oversikt hvor mange) pasienter med kronisk trøtthetssyndrom og andre langvarige lidelser som ønsket å få undersøkt om de hadde borreliose. De fleste pasientene gikk derfra med fotografier tatt gjennom mikroskopet av blodprøven. Fotografiene viste ulike streker og prikker som M&L hevdet var Borrelia og andre mikrober. Virksomheten ble stoppet av Helsetilsynet etter at det var påvist en rekke brudd på helseforskningsloven.

M&L har gjentatte ganger hevdet at de ikke diagnostiserte pasienter.

I møte med den sterke kritikken mot den uforsvarlige virksomheten har M&L gjentatte ganger hevdet at de ikke diagnostiserte pasienter. Her er noen eksempler på deres uttalelser:

Ivar Mysterud i Dagbladet 10.5.2013: «- Vi stiller ikke diagnoser, men vi ser på blodet ved å ta bilder og filme bevegelsesmønstret til bakteriene i sann tid eller med tidsforkorting.»

Ivar Mysterud og Morten Laane i Apollon 21.8.2013: «Det burde for øvrig være innlysende at man ikke kan stille noen diagnose basert bare på bilder. Vi har derfor i vårt prosjekt ikke stilt noen diagnose, langt mindre foreslått behandlinger.»

Ivar Mysterud i Helsemagasinet vitenskap og fornuft [sic!] nr 6/2014: «Vi ble beskyldt for å stille «diagnoser» basert på bilder, hvilket er feil. Vi tolket bare det vi så på bildene.»

Ivar Mysterud i Dagbladet 6.3.2015: «Vi har aldri sagt at det er mulig å stille en diagnose ut fra ren mikroskopi. Vi har sagt at det kan være et hjelpemiddel til å påvise smitte i blodet. (…) Det er andre som har sagt at vi stiller diagnose etter å ha sett på bilder, vi har bare sagt at mikroskopi er et hjelpemiddel for videre behandling.»

Dette er i beste fall et naivt forsvar, i verste fall loddrett løgn.

Dette er i beste fall et naivt forsvar, i verste fall loddrett løgn. Bare se her:

1) Laane reklamerer på sin private hjemmeside for metoden med følgende ord:

«Kronisk borreliose som smitter bl.a. med flått er vanskelig å påvise sikkert med moderne DNA- og immunteknikker. Ofte er personen også smittet med parasitten Babesia! Jeg har videreutviklet metoder som nå gjør det lett å se bakterier og parasitter i blodet og hvordan de reagerer på medisiner.»

På samme side er det en rekke pasienter som kommenterer og trygler ham om å undersøke blodet deres. Er han virkelig så naiv at han ikke forstår at pasientene ser på hans bilder som bevis på en diagnose?

2) Noen pasienter får også skriftlig svar, som pasienten som ble fortalt at vedkommende hadde 5-6 ulike typer bakterier i blodet. I brevet skriver Mysterud til pasienten:

«Du har multiple infeksjoner i blodet, og det er neppe merkelig at du er / har vært preget av dette. Vi nevner følgende: 1. Full infeksjon med spirocheter, høyst sannsynlig Borrelia-bakterier (dvs. ‘kronisk borreliose’) 2. Blodnematoder (mikrofilarier) av ukjent art. (…)».

Han må da forstå at pasienten vil oppfatte dette som en diagnose? Mysterud bruker jo selv diagnosebetegnelsen kronisk borreliose.

3) I et intervju med Morten Laane i Helsemagasinet vitenskap og fornuft [sic!] nr 6/2014 blir hans syn gjengitt slik:

«Til tross for faglig kritikk er Laane like sterk i sin overbevisning om at mikroskopering er et uvurderlig verktøy for å studere blodet til kronisk syke mennesker. Dette kan gi et godt bilde av hva som egentlig feiler dem.»

Altså, når mikroskoperingen kan gi et bilde av hva folk egentlig feiler, da snakker vi om diagnostisering.

«Jeg har diagnosen her.»

4) I en episode av NRK-serien «Monsen og hundene» besøker Lars Monsen kontoret til Morten Laane. Her blir han møtt av Laane som med en konvolutt med fotografier av Monsens blod i hånda utbryter:

«Jeg har diagnosen her.»

Hva?! Diagnosen?!

Vi kan trygt slå fast at Mysterud og Laane diagnostiserte pasienter, og at pasientene oppfattet at de fikk diagnoser av Mysterud og Laane. Nå som det etter Folkehelseinstituttets blindtest er klart at disse diagnosene er verdiløse, skal vi være glad for at Helsetilsynet stoppet virksomheten til M&L. La oss håpe det er for godt. Pasientene trenger ikke dette tøvet.

 

(Publisert på Nye meninger 11.5.2015.)

(Fotografiet er en faksimile fra NRK-serien Monsen og hundene, sesong 2, episode 1.)

 

Les også:

«Beklager, Laane, du er avslørt.»

«Biologi på roterommet»

«Babesiose: svar på Mysterud og Laanes utfordring»

«Monsen og pseudoborreliosen»

«En alternativmesse om flått»

«Opprydding etter uetisk flåttforskning»

«Monsen, hundene og flåtten»

«Bekymringsmelding om «Norsk Borreliose Senter»»

«Reisende i mirakelkurer»

«En epidemi av borreliose»

«Flåtten, Monsen og Luneng»

«Smitte med «kronisk borreliose» på Internett»


Publisert

i

av

Kommentarer

4 kommentarer til “«Jeg har diagnosen her!»”

  1. […] Preben Aavitsland: «Jeg har diagnosen her!» Nye meninger 11.5.2015. […]

  2. […] «Jeg har diagnosen her» […]

  3. […] «Jeg har diagnosen her.» […]