Doktorgrad: Overvåking av infeksjoner hos opererte

MOH Hege Line Magnussen Løwer forsvarer sin avhandling om overvåking av infeksjoner etter kirurgi 21. januar på Ullevål sykehus. Forskningen har skjedd i samarbeid med Folkehelseinstituttet og epidemi.

Infeksjoner som oppstår etter kirurgiske operasjoner utgjør en betydelig belastning for pasientene og for helsetjenesten. I Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) overvåkes disse infeksjonene gjennom samarbeid mellom sykehusene og Folkehelseinstituttet.

I denne avhandlingen blir NOIS beskrevet datakvaliteten vurdert. Det ble vist at hele 81% av infeksjonene ble oppdaget etter at pasienten var utskrevet. Det var en stor forbedring i sykehusenes deltakelse i NOIS over tid, men det var fortsatt en skjevhet i datagrunnlaget i 2011. Antall operasjoner som sykehusene leverte data om, var i hovedsak korrekt. Mange sykehus utviklet dataløsninger for å lette overvåkingsarbeidet og alle dataløsningene så ut til å fungere godt og var viktige bidragsytere til god datakvalitet.

Prøveforelesningen og disputasen er åpne for publikum.

  • Prøveforelesningen over emnet «Electronic reporting, possibilities and challenges» holdes torsdag 21. januar klokka 10.15 i Auditoriet, Øyeavdelingen (bygg 36) på Ullevål sykehus.
  • Forsvaret av avhandlingen for graden philosophiae doctor (ph.d.) «Data Quality in Norwegian Surgical Site Infection Surveillance: Implementation and validation of a national system for surveillance of surgical site infections in Norway.» holdes mandag 21. januar klokka 12.15 i Auditoriet, Øyeavdelingen, Laboratoriebygget (bygg 36), Ullevål sykehus.

Bedømmelseskomiteen består av professor Outi Lyytikäinen, Institutet för Hälsa och Välfärd, Helsingfors, Finland; postdoc Maaike van Mourik, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, University Medical Centre Utrecht, Nederland og professor Lars Nordsletten, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere har vært lege Preben Aavitsland, daglig leder ved epidemi, professor Finn-Egil Skjeldestad, Universitetet i Nord-Norge og professor Per Nafstad ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen bygger på følgende vitenskapelige artikler:

  1. Løwer HL, Eriksen HM, Aavitsland P, Skjeldestad FE. Methodology of the Norwegian Surveillance System for Healthcare-Associated Infections: the value of a mandatory system, automated data collection, and active post-discharge surveillance. Am J Infect Control 2013; 41: 591-6.
  2. Løwer HL, Eriksen H-M, Aavitsland P, Skjeldestad FE. The quality of denominator data in surgical site infection surveillance versus administrative data in Norway 2005-2010. BMC Infect Dis 2015 Nov 30; 15: 549.
  3. Løwer HL, Dale H, Eriksen HM, Aavitsland P, Skjeldestad FE. Surgical site infections after hip arthroplasty in Norway, 2005-2011: Influence of duration and intensity of post-discharge surveillance. Am J Infect Control 2015; 43: 323-8.

Publisert

i

av