Dampverk er lastverk!

Vi bør vente på beviser for e-sigaretter effekt på røykeslutt før vi tillater salg av dette nye avhengighetsskapende nikotinproduktet.

Forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, har innvendinger mot min kronikk der jeg viste at en helt fersk, fagfellevurdert forskningsoppsummering viser at e-sigaretter gjør det vanskeligere å lykkes med røykeslutt.

Lunds mener at forfatterne er «kontroversielle forskere og aktivister i California», at andre forskningsoppsummeringer sier noe annet, og at de nyeste e-sigarettene ser ut til å ha langt bedre effekt som røykesluttmiddel.

Jeg er ikke imponert.

Jeg er ikke imponert. Jeg hadde ventet at Folkehelseinstituttet, som sterkt støtter sin statsråds ønske om butikksalg av e-sigaretter med nikotin, hadde mer å fare med enn ønsketenkning og stempling av andre forskere uten å vurdere deres funn.

Visst finnes det flere oppsummeringer av forskningen. Lund har redigert en. Det engelske folkehelseinstituttet har publisert en. Cochrane-samarbeidet har skrevet en, og så kom en i 2014 og en i 2015 i fagfellevurderte tidsskrifter. De viser sprikende resultater selv om de bygger på flere av de samme primærstudiene. Av dette bør vi konkludere at det trengs mer forskning før vi går videre.

Det vil være ganske enkelt å påvise en eventuell virkning på røykeslutt av de nyeste e-sigarettene. Fordel et antall røykere tilfeldig til sluttforsøk med e-sigaretter med nikotin, e-sigaretter uten nikotin, nikotintyggegummi eller ingen midler. Tell opp etter et halvt år hvor mange prosent i hver gruppe som har klart å stumpe røyken for godt. Hvis studien viser at e-sigarettene er betydelig mer effektive enn de andre metodene, skal jeg gjerne vurdere saken på nytt. Men vil Lund og Folkehelseinstituttet revurdere sitt syn hvis studien viser at e-sigarettene med nikotin ikke hjelper? Og hvis svaret er ja, hvorfor gjør man ikke denne studien før man konkluderer, når man har ressurser til det? Jeg tar det her for gitt at instituttet mener at store tiltak i folkehelsepolitikken skal baseres på bevis for virkning.

Eller man kan kreve at produsentene finansierer slike studier som grunnlag for markedsføringstillatelse av e-sigaretter med nikotin som legemidler, på linje med nikotintyggegummi. Det er nå industrigiganter, herunder de store tobakksfirmaene, som selger e-sigaretter. Ikke fortell meg at de ikke har råd til slike studier.

Det er nå industrigiganter, herunder de store tobakksfirmaene, som selger e-sigaretter. Ikke fortell meg at de ikke har råd til slike studier.

Lund har rett i at en liten effekt av e-sigaretter på røykeslutt kan få stor betydning på befolkningsnivå hvis mange røykere prøver. Det motsatte gjelder imidlertid også: Hvis e-sigaretter gjør det vanskeligere å stumpe røyken, kan disse røykerne komme enda lenger unna sitt mål om røykfrihet. Og dessverre har det ingen effekt på dødelighet å redusere røykingen; man må bli røykfri.

Lund lukker øynene for at e-sigaretter med nikotin er i ferd med å bli en del av ungdomskulturen.

Lund lukker øynene for at e-sigaretter med nikotin er i ferd med å bli en del av ungdomskulturen. I USA brukte i 2014 10 % av high school-elever e-sigaretter med nikotin hver dag, en betydelig økning fra tidligere år. Dette er sannsynligvis en følge av intensiv reklame; en reklame som også kan nå norsk ungdom gjennom filmer, TV-serier og sosiale medier. Ungdommene kan bli avhengige av nikotin og kanskje få skader av dette. I tillegg viser flere studier, seinest fra Hawaii, at e-sigarettbrukende ungdommer har flere gangers økt risiko for å ende opp som røykere.

Et eventuelt frislipp av e-sigaretter med nikotin er irreversibelt. Vi skylder derfor befolkningen å ha god kunnskap om nytte og ulemper ved en så viktig beslutning. Det kommer ny forskning nesten hver uke nå. Det er lite å tape på å vente til vi vet mer.

Forresten, Lund, den nye studien jeg siterte, er finansiert av USAs legemiddelverk, helseforskningsinstitutt og kreftforskningsinstitutt, og hovedforfatteren er professor ved universitetet i California.

(Publisert som debattinnlegg på VG Nett 5.2.2016)

 

Les mer:

Aavitslands kronikk i VG 29.1.2016: Men, e-sigarettene virer jo ikke…

Svar fra Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet i VG 1.2.2016

Debatt mellom Aavitsland og Lund på Dagsnytt18 1.2.2016

Høringsuttalelse fra epidemi


Publisert

i

av

Kommentarer

2 kommentarer til “Dampverk er lastverk!”

  1. […] Aavitslands svar til Lund i VG Nett 5.2.2016: Dampverk er lastverk […]

  2. […] Svar fra Aavitsland i VG 5.2.2016: Dampverk er lastverk […]