Lørdagsgodt med sigaretter?

Var det på et Unge Høyre-nachspiel at helseminister Bent Høies fikk idéen om at butikkene igjen skal kunne fylle hyllene med godterisigaretter og selge dem uten aldersgrense?

Godtersigaretter, eller candy-cigarettes, er smågodt av sjokolade, tyggegummi eller lignende og formet som sigaretter. Barn er hovedmålgruppa.

Slike produkter kom først på markedet i 1915 og ble stadig mer populære. Fra 1939 lot tobakksprodusentene godteriprodusentene benytte kjente tobakksvarmerker på godteripakkene. Barn likte produktene fordi de kunne etterligne foreldrenes atferd. I Norge kan ikke butikker vise frem godterisigaretter eller selge dem til barn, jfr. tobaksskadeloven §§ 17 og 24.

Indirekte markedsføring

En litteraturstudie viser at tobakksprodusentene har tillatt eller sett gjennom fingrene med bruk av deres varemerker eller etterligninger av dem til bruk på godterisigaretter.

Studien omfatter også interne dokumenter fra tobakksindustrien og dokumenterer at industrien så på godterisigarettene som god, indirekte markedsføring og opplæring av en ny generasjon røykere: «Our analysis of recently available documents makes it clear that tobacco companies cooperated with the manufacturers of candy cigarettes in designing candy products that would effectively promote smoking to children».

Desperat jakt?

Statsråd Bent Høies argumenter for forslaget gir inntrykk av en desperat jakt i timene før høringen ble sendt ut: Han synes at andre tiltak mot tobakk er viktigere, og at dagens ordning ikke har «avgjørende tobakkspolitisk betydning». Dette stemmer, men den norske tobakkspolitikken består av en rekke tiltak som hver for seg ikke er avgjørende, men som samlet bringer Norge nærmere det tobakksfrie samfunnet.

Konsekvensen av Høies syn er at man fjerner alle tiltakene unntatt de viktigste.

Unødvendig forbud?

Videre forteller Høie at han «ikke har inntrykk av at salget av slike varer er særlig omfattende i Norge». Igjen riktig, men skal vi tippe at det skyldes nettopp oppstillingsforbudet og aldersgrensa? Når godterisigarettene må skjules i skap, og barna ikke selv kan kjøpe dem, gidder ikke butikkjedene ta dem inn.

Høies hovedargument er imidlertid at han og regjeringen vil «fjerne unødvendige forbud». Igjen fornuftig, men er det noen andre enn Høie og Unge Høyre som ser på forbudet mot godterisigaretter i hyllene på Kiwi som et unødvendig forbud?

Opplæring til røyking

Tobakksindustrien vet godt at godterisigarettene fungerer som opplæring i røyking. En kasus-kontrollstudie fra USA viste at røykere i dobbelt så stor grad som aldri-røykere hadde benyttet godteri-sigaretter. Jo mer man hadde benyttet godteri-sigaretter som barn, desto større var risikoen for at man var røyker nå.

Sigarettrøyking har etter hvert blitt uvanlig i Norge. Barn ser stadig sjeldnere røykere; vanen er blitt unormal. Med godterisigaretter kan barna igjen lære hvordan sigaretter skal brukes.

Reklame

I dag er sigarettpakningene gjemt i et skap i butikken slik at pakkene ikke skal lokke kundene til å kjøpe. Hyllene nær kassa er overtatt av sjokolade og tyggegummi.

Nå er Høie i ferd med å servere tobakksprodusentene en mulighet til å omgå reklameforbudet. Produsentene kan markedsføre godterisigaretter i pakker av samme format og konsistens som vanlige sigarettpakninger og lignende design og navn. Hyllene nær kassa kan altså fylles med 20-pakninger med Prins sigaretter (av lakris). Dermed minnes røykerne på at de må kjøpe en pakke sigaretter, og dermed fristes også eks-røykerne til kanskje å kjøpe med seg sigaretter.

Tobakkskonvensjonens artikkel 16 ber landene om å innføre forbud mot «the manufacture and sale of sweets, snacks, toys or any other objects in the form of tobacco products which appeal to minors». Norge var et ledende land i utforming av konvensjonen, inkludert artikkel 16. Nå vil Høie gjøres oss ledende i å bryte den.

Lørdagsgodt

Se for deg ungene foran TV-en en lørdagskveld. De har vært på kiosken og kjøpt lørdagsgodt. Cecilie koser seg med en 20-pakning med Kamel sjokoladesigaretter, Bent tygger på en Marlborc tyggegummisigarett og lille Fredrik suger på en Pell Mall lakrissigarett.

Får regjeringen med seg Venstre, kan dette bli norsk virkelighet i 2017. Eller så kan helseministeren innse tabben, kaste forslaget i søppelbøtta og unnskylde seg overfor Unge Høyre med at Tobakkskonvensjonen «dessverre» hindrer ham i gå videre med forslaget.

 

(Publisert i Dagens Medisin 12. april 2016.)


Publisert

i

av