Den glemte ringveien

Ringveien fra Vige til Breimyr er skjøvet ut i det blåblå. Det er like greit, for da kan vi hente fram og forbedre planene om en glemt, men mye smartere ringvei rundt Kristiansand.

Rundt hver tredje bil som kommer mot Kristiansand på E18 østfra eller E39 vestfra skal bare gjennom byen. Det er best for bilistene selv, byens innbyggere og de andre bilistene som stamper seg gjennom Baneheitunnelsen, at gjennomgangstrafikken ledes utenom byen.

Lokalpolitikerne som i 2011 planla hovedveiene i Kristiansandsregionen fram mot 2050, foreslo to ringveier rundt byen: den ene – fra Vige til Breimyr – som alle har hørt om, og den andre som alle har glemt.

Da regjeringen før påske presenterte Nasjonal transportplan for 2018-2029, hørtes ikke ett ord om ringveien fra Vige til Breimyr. Den har nemlig politikerne ikke lenger noen styring over. Nye veier AS har overtatt ansvaret og funnet ut at kostnaden på minst 6 millarder kroner er en svært dårlig investering. Veien kan lede en del trafikk utenom byen sentrum, men ikke noe særlig mer.

Det er tid for nye tanker og for prosjekter som løser flere problemer samtidig. Glem Vige-Breimyr-veien og sats heller på den glemte ringen, altså fylkesveiringen fra E18 ved IKEA via Kjevik, Ålefjær, Vennesla og Nodeland til E39 ved Volleberg. Denne ringveien kan gjøre mer enn å lede trafikk utenom Kristiansand sentrum. Den kan bidra til utviklingen av Kristiansandsregionen som et felles bo-, arbeids- og handelsmarked.

Denne ringveien kan gjøre mer enn å lede trafikk utenom Kristiansand sentrum. Den kan bidra til utviklingen av Kristiansandsregionen som et felles bo-, arbeids- og handelsmarked.

Ringveien kan bygges med to felter og midtrekkverk, mange forbikjøringsfelter og fartsgrense på 80 eller 90 km/t hele veien. Veien har seks etapper og sju planskilte kryss:

Første etappe fra Langåsen-krysset (ved IKEA) på E18 i nordvestlig retning krysser Topdalselva rett nord for nåværende bro og ender i et nytt kryss på Ryen. Her er det avkjøring mot Birkenes på riksvei 41 og mot nåværende flyplassvei på vestsiden av rullebanen.

Denne etappen erstatter den planlagte firefelts tunnelen fra Timeneskrysset til Topdalselva, bro over elva ved Hamresanden og vei langs sjøkanten sør for rullebanen på Kjevik. Den fine strandkanten bevares, og folk på Hamresanden slipper å få en motorvei i utsikten. Etappen var faktisk et viktig alternativ i utredningen av ny Kjevikvei, men ble forkastet fordi den medførte av kristiansanderne måtte kjøre opp Timenesbakken før de kunne ta av til Kjevik. (Utredningen kommenterte ikke at aust-egdene ville slippe å kjøre ned Timenesbakken.) Samtidig stenges den gamle veien ved Hamresanden for andre enn busser.

I andre etappe fortsetter ringveien som ny fylkesvei 453 fra Ryen til Ålefjær i en rett trasé langs Farvannet. På Ålefjær blir det et kryss med avkjøring mot Erklev og mot Justvik og Vollevannet på fylkesvei 452.

Fra Ålefjær går tredje etappe i tunnel til Vikeland der det er avkjørsel til fylkesvei 405 mot Vennesla stasjon og sentrum før ringveien fortsetter i fjerde etappe som ny fylkesvei 405 fra Vikeland forbi Kvarstein og til Mosby i ny bro over Otra. Veien her blir en betydelig oppgradert og sikrere hovedvei for en stor del av strekningen fra Vennesla til Kristiansand. Ved Mosby etableres et nytt kryss med riksvei 9 omtrent ved dagens rundkjøring.

Femte etappe er en tunnel under Kulia til Nodeland, som erstatning for dagens uveisomme Kuliavei (fylkesvei 303). Ved Nodeland stasjon blir det avkjøring til fylkesvei 461. Ringveien fortsetter så på sjette etappe som ny fylkesvei 461 til den møter ny E39 ved Volleberg. (Man kan også tenke seg en sjuende etappe videre til Holskogkilen i Vågsbygd.)

Til sammen blir dette en vei på om lag 3 mil fra IKEA til Volleberg, ei mil lengre enn ved en ringvei i tunnel fra Vige til Breimyr.

Til sammen blir dette en vei på om lag 3 mil fra IKEA til Volleberg, ei mil lengre enn ved en ringvei i tunnel fra Vige til Breimyr.

Veien åpner enorme muligheter for samhandling mellom Kristiansands nabokommuner der den starter i Lillesand, går nær Birkenes, skjærer gjennom Vennesla og over til Songdalen og deretter ender nær Søgne. Store sentere som Sørlandsparken, Dyreparken, Kjevik, Vikeland, Nodeland og Tangvall bindes sammen. Med denne veien blir det ikke noe problem å bo i Nodeland og jobbe på IKEA, eller å bo i Vennesla og gå på videregående skole på Tangvall.

Dermed befester Kjevik sin posisjon som hovedflyplass for hele Agder.

Veien gir enklere og raskere adkomst til flyplassen ikke bare fra Kristiansand, men også vestfra, nordfra og østfra. Mandalitter, setesdøler og aust-egder kommer raskere til Kjevik langs den nye ringveien. Dermed befester Kjevik sin posisjon som hovedflyplass for hele Agder. Veien blir også en viktig reservevei til Kjevik fra Kristiansand via Vennesla eller Justvik når Varoddbroa er stengt.

Veien åpner store muligheter for nye kollektivsatsinger. Tenk en Metrobuss med hyppige avganger i begge retninger mellom Tangvall og Sørlandsparken og stopp ved Volleberg, Nodeland stasjon, Mosby, Vennesla stasjon, Ryen (med skyttelbuss inn til Kjevik), Ålefjær og Langåsen-krysset. Ved Volleberg, Mosby og Langåsen får man overgang til fjernbussrutene til henholdsvis Stavanger, Haukeli og Oslo. Og ved alle stoppene går andre buss- og togruter som eikene i et hjul mot navet Kristiansand sentrum.

Det haster med vurderinger og kostnadsberegninger av denne ringveien, for planene for en ny bompengefinansiert vei til Kjevik fra Timeneskrysset er allerede kommet langt. Denne veien bør stoppes nå og pengene flyttes til første etappe av den nye, smarte ringveien rundt Kristiansand.

 

(Publisert som kommentar i Fædrelandsvennen 21. april 2017.)

(Bildet er en faksimile fra Fædrelandsvennen.)

Forfatteren er professor ved Universitetet i Oslo, overlege ved Folkehelseinstituttet og kommuneoverlege i Arendal. Artikkelen står for forfatterens regning og representerer ikke nødvendigvis synet til hans arbeidsgivere.


Publisert

i

av

Kommentarer

2 kommentarer til “Den glemte ringveien”

  1. […] tenker politikerne å bruke rundt 10 milliarder kroner på ny vei fra Timeneskrysset til Kjevik og ny ytre ringvei rundt Kristiansand, i praksis en lang tunnel fra Vige via Langemyr (kryss med rv. 9) til […]

  2. […] Om planene om ny ringvei rundt Kristiansand og ny vei til Kjevik lufthavn. 21. april […]