Tvang til vaksinasjon er dåres tale

Kulturredaktøren vil påby et fantastisk gode som 19 av 20 helt frivillig takker ja til. Hun risikerer å ødelegge vaksinasjonsprogrammet.

Hvor dumme skal folk få lov til å være, spør kulturredaktør Karen Kristine Blågestad (i Fe-vennen 24.2.2018) og svarer selv: Ikke så dumme at de velger bort vaksiner for sine barn. Da må staten overstyre foreldrenes dumskap og vaksinere barna likevel.

Jeg kan forstå Blågestads aggresjon mot dem som sprer feilinformasjon og konspirasjonsteorier om vaksinasjon. Jeg er likevel uenig i hennes løsningsforslag. Tvang er ikke nødvendig, tvang er ikke gjennomførbart, og tvang kan gjøre situasjonen verre.

Tvang er ikke nødvendig, tvang er ikke gjennomførbart, og tvang kan gjøre situasjonen verre.

De konspiratorisk anlagte vaksinasjonsnekterne er veldig, veldig få og har aldri hatt gjennomslag av betydning i Norge. De får troverdighet og oppmerksomhet først når avisene – i et forsøk på balansert dekning – løfter dem fram.

En viktigere gruppe er alle de usikre foreldrene som blir eksponert for alskens feilinformasjon på nettet. Kan det være noe i det som sies? Eller har helsemyndighetene rett? De tror de må velge mellom en farlig vaksinasjon og en farlig sykdom. Da kan unnlatelse, altså å la vaksinasjonen være, fortone seg som det sikreste valget.

Disse vaksinasjonsnølerne er ikke spredere av, men ofre for konspirasjonsteorier. Disse foreldrene kan helsepersonell samtale rolig med og ta deres bekymringer og spørsmål på alvor: Forklare hvorfor vaksinasjon er det beste valget og avsløre feilinformasjonen som de er blitt smittet med på nettet, som at langtidseffektene er farlige, at det kan være sunt å gjennomgå sykdommene, eller at vaksinene inneholder farlige stoffer.

Disse vaksinasjonsnølerne er ikke spredere av, men ofre for konspirasjonsteorier.

Velger vi, som Blågestad, å skjelle dem ut og kalle dem dumme, kommer vi ingen vei. Da gjenstår bare en ugjennomførbar tvang. Vi kan bare ikke stikke barn med makt mens mor og far holdes på avstand. Det vil skape enorm mistillit til hele helsetjenesten. Konspirasjonstenkerne vil gni seg i hendene over endelig å få bekreftet at vaksinasjonsprogrammet egentlig er et statlig undertrykkelsesopplegg.

Den antakelig største gruppa av uvaksinerte er de som av ulike årsaker har falt utenfor systemene. Det kan være innvandrere eller andre med dårlig kontakt med helsestasjonen og hyppige flyttinger. Kanskje har vaksinasjon blitt utsatt et par ganger på grunn forkjølelse, og så har familien flyttet til en ny kommune. Disse må vi sørge for å fange opp.

Mitt syn er klart: Den høye vaksinasjonsdekningen opprettholder vi best gjennom rolige samtaler med vaksinasjonsnølerne og effektive systemer for å sikre at alle barna får dette fantastiske tilbudet.

 

(Publisert som debattinnlegg på fvn.no 27.2.2018 og i Fe-vennen 28.2.2018.)

(Bildet er en faksimile fra Fe-vennen.)


Publisert

i

av