Koronavaksinasjon av barn

De fleste vil støte på koronaviruset før eller seinere. Også for 12-15-åringer er det nok tryggere å bli vaksinert enn å bli smittet.

Etter råd fra Folkehelseinstituttet har helseministeren bestemt at alle barn i alderen 12 til 15 år kan velge å vaksinere seg mot koronasykdommen, med foreldrenes samtykke. I min jobb ved Folkehelseinstituttet var jeg med i arbeidsgruppa som forberedte dette rådet. Det var ingen enkel oppgave.

Spørsmålet var hva som er i barnas interesse, ikke hva som er i samfunnets eller de voksnes interesse. Utgangspunktet er at koronaviruset alltid vil være her slik at de fleste 12-15-åringer før eller senere vil møte viruset. Er det da en fordel å være vaksinert eller ikke?

Spørsmålet var hva som er i barnas interesse, ikke hva som er i samfunnets eller de voksnes interesse.

Er man vaksinert, er man godt beskyttet mot alvorlig koronasykdom, men kan få bivirkninger av vaksinasjonen. De vanlige bivirkningene kommer gjerne i løpet av en dags tid og skyldes at immunforsvaret trener seg på vaksinen. Barna får gjerne vondt i armen der vaksinen ble satt, og noen blir trøtte, får hodepine, muskelsmerter og feber. Det varer gjerne en dag eller to.

Utfordringen er at det kan oppstå en sjelden bivirkning i form av betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) eller hjerteposen (perikarditt). Den bivirkningen kan være alvorlig, men går som regel over i løpet av noen uker, og uten at det blir noen varige skader på hjertet. Tilstanden kan i verste fall ramme én av ti tusen barn som får to doser, men betydelig færre hvis det gis bare én dose.

Faren for at det skal forekomme andre alvorlige, men foreløpig uoppdagete bivirkninger er liten og blir stadig mindre. I Danmark er de fleste i denne aldersgruppa allerede vaksinert uten at man har sett noen nye, urovekkende bivirkninger. Heller ikke fra USA eller Canada er det kommet urovekkende opplysninger.

Er man uvaksinert, slipper man bivirkningene av vaksinasjon, men må møte koronaviruset uten beskyttelse. Det går nesten alltid greit. Barns immunforsvar håndterer koronaviruset veldig godt. Dette er ikke noen dødelig sykdom for barn; det er særlig de gamle og i noen grad de middelaldrende som bør frykte koronaviruset. Koronasykdommen er lite farlig for barn og unge.

Er man uvaksinert, slipper man bivirkningene av vaksinasjon, men må møte koronaviruset uten beskyttelse. Det går nesten alltid greit.

Koronainfeksjon kan gi et ganske variert sykdomsbilde hos 12-15-åringer. Noen vil knapt merke den, noen blir bare forkjølet eller får halsbetennelse mens noen blir syke og sengeliggende med feber, muskelsmerter, hodepine og trøtthet. Noen få smittede barn, kanskje rundt én av fire hundre, blir så syke at de må på sykehus én dag eller to, men også disse barna blir som regel raskt friske.

Hovedproblemet er likevel en sjelden og alvorlig følgetilstand av koronasmitte kalt MISC. Dette er en betennelse i flere organer, og pasientene må som regel legges inn i sykehus, gjerne for ei ukes tid. Noen trenger intensivbehandling. Denne sykdommen rammer trolig om lag ett av tre tusen koronasmittede barn. Selv om MISC er alvorlig, går det bra med barna til slutt.

Samlet sett ser det ut til at det er noe tryggere for 12-15-åringer å bli vaksinert med én dose enn å møte viruset uvaksinert. Derfor ble konklusjonen at 12-15-åringer bør få dette tilbudet.

Samlet sett ser det ut til at det er noe tryggere for 12-15-åringer å bli vaksinert med én dose enn å møte viruset uvaksinert.

Vaksineringen starter i kommunene de nærmeste ukene. Folkehelseinstituttet har anbefalt at vaksineringen ikke skal foregå i skolene, blant annet fordi det der kan bli veldig synlig hvem som takker nei. Dette er et tilbud man kan takke nei til, og barna skal ikke møte et press fra andre elever.

Vaksinasjon beskytter godt mot sykdom, men også ganske godt mot i det hele tatt å bli smittet og dermed også mot å bli smittekilder for andre. Det betyr at vaksinasjon av 12-15-åringer, selv med bare én dose, kan bidra til mindre smittespredning i familiene, skolene og samfunnet. Dette er en bonus, men ikke noen hovedbegrunnelse for tilbudet til 12-15-åringene.

Det finnes foreløpig ingen godkjent koronavaksine for de rundt 725 000 barna under 12 år. Kanskje vil noen av vaksinene bli godkjent for aldersgruppa 5-11 år senere. Da kan man utrede et vaksinasjonstilbud til dem. Det blir en enda vanskeligere vurdering.

 

(Publisert i Fædrelandsvennen 10.9.2021. «Preben Aavitsland er fra Kristiansand, bosatt i Ternevig i Vågsbygd. Han er kommuneoverlege i Arendal og Froland, overlege ved Folkehelseinstituttet og professor ved Pandemisenteret på Universitetet i Bergen, men skriver i spalten Ukeslutt på egne vegne.)

 

Bildet er en tegning av et coronavirus og er laget av Alissa Eckert, MS og Dan Higgins, MAM ved CDC.


Publisert

i

av