Riksvei 9 på snei

Grim kan bli byens fineste bydel, men riksvei 9 må bort så snart som mulig.

Grim er en fin, men noen ganger oversett og undervurdert bydel. Bydelen har blandet bebyggelse, mange gode bomiljøer og tre flotte skoler. Det er gangavstand til sentrum og til de flotte naturområdene langs Grimsbekken og i Ravnedalen, Baneheia, Kjærrane og Byskauen.

Byggingen av idrettsanleggene på Idda var et stort løft for bydelen. Det ble nye treningsmuligheter for fotball, håndball, fekting, basket og andre idretter, og byen fikk en populær ishockeyklubb.

Det neste store prosjektet i bydelen er opprustingen av Grim torv med nye leilighetsbygg, forretninger og serveringssteder. Gamle Mølla kan bli et flott bydelshus, kulturhus og ungdomshus. Det store skåret i gleden ved fornyelsen av Grim torv er at riksvei 9 går helt inntil torvet. Bydelen kan altså få et bydelssenter helt inntil en stor gjennomfartsvei. Det er nesten som om bydelssenteret på Lund skulle ha bli lagt til Bjørndalssletta, skilt fra E18 med bare et smalt fortau.

Den store utfordringen for miljøet på Grim er nemlig at Setesdalsveien gjennom bydelen ikke bare er lokalvei, men også riksvei 9.

Den store utfordringen for miljøet på Grim er nemlig at Setesdalsveien gjennom bydelen ikke bare er lokalvei, men også riksvei 9. Riksvei 9 nordfra er sammen med E18 østfra og E39 vestfra de tre store innfartsårene til byen. Over 15 000 biler i døgnet på Setesdalsveien fører til mye støy, luftforurensing og trafikkfare. Forbedringen av veien fra Grim torv til Gartnerløkka har gjort den litt mindre trafikkfarlig, men langt fra løst problemet.

Bilene kjøres av vanlige folk som skal til eller fra byens nordre boligområder på Stray og Mosby eller til og fra Vennesla og Setesdalen. I tillegg kommer trailerne til og fra godsterminalen på Langemyr, bussene til og fra garasjen på Dalane og renovasjonsbilene til forbrenningsanlegget Langemyr. Det blir til sammen mange hundre tunge kjøretøy som hver dag tordner gjennom Grim langs riksvei 9.

Det vil bli bare verre.

Det vil bli bare verre. Vennesla er i vekst og har passert 15 000 innbyggere. Mange av dem skal til og fra Kristiansand sentrum flere dager i uka. Hytteområdene oppover Setesdalen vokser og fører med seg helge- og ferietrafikk. Det samme gjør den voksende turismen. Mange av de tyske og nederlandske bobilene kjører rett fra ferja via Gartnerløkka, gjennom Grim og oppover Setesdalen.

Den store frykten er likevel at ytre ringvei skal forverre situasjonen på Grim. Ringveien fra Vige til Grauthelleren vil få bare ei avkjøring, nemlig til riksvei 9 på Dalane.

Det kan tenkes at noen som kommer østfra på E18 og skal til sentrum, velger ringveien fra Vige til Dalane og derfra ned riksvei 9 til byen. Eller omvendt når de skal ut av byen. Det kan jo være at trafikken på Bjørndalssletta og den nye Lundsbroa flyter dårlig.

Tilsvarende kan det være at noen som kommer på nye E39 vestfra og skal til sentrum, velger å fortsette på ringveien fra Grauthelleren til Dalane og derfra ned riksvei 9. Eller omvendt når de skal ut av byen. For mange kan dette bli et bedre alternativ enn den dårlige veien fra Kolsdalen opp Rigedalen til Grauthelleren.

Løsningen for Grim og riksvei 9 ligger i dagen. Og delvis i en kulvert.

Løsningen for Grim og riksvei 9 ligger i dagen. Og delvis i en kulvert. Slik kan en ny trasé for riksvei 9 se ut: Kommer man kjørende nordfra på det lange, rette strekket ned mot Krossen, går traséen ned i en kulvert (en betongtunnel som graves ned under bakken) omtrent ved jernbanebroa. Bilistene får ikke mulighet til å ta av til Setesdalsveien og Grim. Traséen fortsetter nemlig rett fram under krysset ved Møllevannsveien og bensinstasjonen og kommer opp av kulverten ved starten av Ledningedalen (den smale dalen under broa på Tinnheiveien, parallelt med Stålveien). Traséen følger så dalen helt ned til en ny påkobling på E39 ved nikkelverket og Kolsdalen. Ett felt i hver retning holder.

I en slik løsning ofres turstien gjennom Ledningedalen, men fordelene er store. Setesdalsveien blir lokalvei uten støyende og farlig gjennomgangstrafikk. Beboerne slipper over ti tusen biler om dagen. Det blir rom for en skikkelig sykkelekspressvei langs Setesdalsveien. Det kommende Gartnerløkka-krysset kan forenkles, og trafikkavviklingen i rundkjøringen blir enklere når det kommer mange færre biler på den nordre armen. Trafikken vestover i rushtida kan gli bedre ved at en del av bilistene kan velge å kjøre i en bue via ny riksvei 9 og ytre ringvei mellom Kolsdalen og Grauthelleren i stedet for å kjøre den trange veien i Rigedalen og Fidjebakken.

Akkurat denne løsningen for riksvei 9 ble vurdert av Statens vegvesen i 2014. Siden har planleggingen stoppet opp, ser det ut til. Det er på tide å hente planene fram igjen.

(Fotografiet viser Ledningedalen og er tatt nordover omtrent midtveis mellom Grim og Kolsdalen.)

(Publisert i Fædrelandsvennen 25.2.2022. «Preben Aavitsland er fra Kristiansand, bosatt i Ternevig i Vågsbygd. Han er kommuneoverlege i Arendal og Froland, overlege ved Folkehelseinstituttet og professor ved Pandemisenteret på Universitetet i Bergen, men skriver i spalten Ukeslutt på egne vegne.)


Publisert

i

av