Aavitsland utnevnt til WHOs ekspertliste

Leder for epidemi, Preben Aavitsland, har akseptert en invitasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om å stå på en beredskapsliste med eksperter som kan gi råd til WHOs generaldirektør om håndteringen av akutte, internasjonale folkehelsetrusler eller om funksjonen av Det internasjonale helsereglementet (IHR).

– Det er selvfølgelig en ære å bli valgt ut til en slik ekspertliste, sier Aavitsland. Han opplyser at han var på denne listen også mens han var statsepidemiolog ved Folkehelseinstituttet, men nå altså er gjenoppnevnt som frittstående ekspert.

WHO velger eksperter fra denne ekspertlisten (kalt IHR (2005) Roster of Experts) når organisasjonen trenger å etablere en krisekomite (Emergency Committee) for en aktuell hendelse eller en komite for gjennomgang (Review Committee) av sider ved IHR. Disse ad hoc-komiteenes oppdrag er å gi råd til WHOs generaldirektør. Bestemmelsene om komiteene finnes i IHRs paragrafer 48-53.

Aavitsland var i 2010-11 medlem av den Review Committee som evaluerte WHOs håndtering av influensapandemien i 2009. Les komiteens rapport her. Aavitsland deltok også i forhandlingene som ledet fram til vedtaket om IHR på Verdenshelseforsamlingen i 2005.

– IHR er som en global smittevernlov, sier Aavitsland. – Reglementet er et viktig grunnlag for bekjempelsen av helsetrusler på tvers av grensene.

Les mer om Det internasjonale helsereglementet (IHR) her.


Publisert

i

av

Stikkord: