Monsen, hundene og flåtten

NRK tegner i serien «Monsen og hundene» et misvisende bilde av sykdommen borreliose. Lite tyder på at Lars Monsen har denne sykdommen.

I desember brakte NRK oss tre nye episoder i Lars Monsen og hundenes spennende, krevende og iskalde forberedelser til verdens hardeste hundeløp i Alaska. Vi fikk se hvordan Monsens ambisjoner om å bli verdens beste hundekjører trues av hans langvarige helseplager.

Sykdommen startet i april 2012, fortalte Monsen i en tidligere episode. Da fikk vi se hvordan en erfaren infeksjonsspesialist ved Vestfold sykehus ikke fant noen tegn på den flåttbårne sykdommen borreliose og derfor ville fortsette jakten på årsaken til plagene. I stedet dro Monsen til et kommersielt legesenter i Nydalen i Oslo der en allmennlege kjapt stilte diagnosen «kronisk borreliose» og satte i gang en tung antibiotikakur som nå har pågått i over et år.

I én av de nye episodene oppsøker Monsen en pensjonert biolog ved Universitetet i Oslo. Han viser fram fotografier tatt under mikroskopering av Monsens blod og forteller at noen streker på bildene egentlig er Borrelia-bakterier.

Men diagnosen er ganske sikkert feil. Legen i Nydalen er ikke lenger lege. Helsetilsynet avskiltet ham fordi han drev med uforsvarlig og alternativ diagnostikk og behandling av «kronisk borreliose». Og pensjonisten ved Universitetet i Oslo er under etterforskning av Helsetilsynet for mulig brudd på helseforskningsloven. En rekke professorer i medisin har kritisert pensjonisten for at han ikke har testet de samme pasientene med andre metoder og heller ikke har prøvd metoden sin på friske pasienter.

Dermed står vi igjen med at NRK fremmer iallfall to myter om sykdommen borreliose: At analysene av blod og ryggmargsvæske ved norske, offentlige laboratorier ikke er til å stole på. Og at den anbefalte, korte antibiotikakuren mot borreliose er utilstrekkelig. Disse mytene er sentrale i det alternative borreliosesynet som er smittet via Internett fra kommersielle legesentre i USA og Tyskland til enkelte pasientaktivister i Norge. Mot dette synet står det vitenskapelige synet som danner grunnlag for retningslinjene i Norge for håndtering av borreliose.

NRK bør slutte med feilinformasjonen. Imens får vi håpe at Monsen finner årsakene til plagene sine slik at han kan få riktig behandling og bli bra til han skal stå på startstreken i Alaska 1. mars.

(Publisert på Nye meninger 15.1.2014.)

 

Les også:

«Biologi på roterommet»

«Babesiose: svar på Mysterud og Laanes utfordring»

«Monsen og pseudoborreliosen»

«En alternativmesse om flått»

«Opprydding etter uetisk flåttforskning»

«Bekymringsmelding om «Norsk Borreliose Senter»»

«Reisende i mirakelkurer»

«En epidemi av borreliose»

«Flåtten, Monsen og Luneng»

«Smitte med «kronisk borreliose» på Internett»


Publisert

i

av

Kommentarer

6 kommentarer til “Monsen, hundene og flåtten”

  1. […] «Monsen, hundene og flåtten» […]

  2. […] «Monsen, hundene og flåtten» […]

  3. […] «Monsen, hundene og flåtten» […]

  4. […] «Monsen, hundene og flåtten» […]

  5. […] «Monsen, hundene og flåtten» […]