Vellykket lederseminar om krisehåndtering

«Tidlig, tydelig og tilgjengelig,» var Jens Stoltenbergs stikkord for lederes håndtering av kriser. Han innledet på Folkehelseinstituttets lederseminar om ledelse i kriser, den 13. februar 2014. epidemi hadde ansvaret for seminarets gruppeøvelse i krisehåndtering.

Også tidligere helsedirektør Bjørn-Inge Larsen innledet på seminaret. Han gikk gjennom erfaringer i krisehåndtering under tsunamien i 2004, pandemien i 2009 og terroranslaget i 2011.

Gruppeøvelsene ble gjennomført i seks åttepersonsgrupper med hvert sitt krisescenario. Lederne ble utfordret på hvilke problemer og krysspress de må håndtere i en krise, og på hvor godt de er rustet for slike situasjoner.

Gruppeøvelsene fikk meget god evaluering av deltakerne. Scenarienes relevans og realisme ble vurdert til 4,6 (på en skala fra 1 til 5) og arbeidsmåten til 4,3. Deltakerne ble bedt om å beskrive øvelsen med ett ord. Ord nevnt flere enn to ganger var nyttig, bra, relevant, interessant og lærerik.

– Vi laget denne gangen scenarioer der instituttets personell, utstyr eller omdømme var truet, sier Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi. – Vi ønsket å få lederne til å reflektere over hvilke lederegenskaper som er nødvendige i slike kriser.

 

(Foto: Arbeiderpartiet)


Publisert

i

av