• Virker det?

  Virker det?

  Lidelse kan unngås og penger kan spares hvis helsetiltak prøves ut skikkelig før man bestemmer seg for å ta dem i allmenn bruk.

 • På vakt mot smitte

  På vakt mot smitte

  Noen må følge med på, oppdage og etterforske utbrudd av smittsomme sykdommer. Samarbeid mellom landene letter arbeidet.

 • Fire lærdommer fra Ukraina

  Fire lærdommer fra Ukraina

  Løgn fører til krig, Vesten har vært unnfallende, Ukraina trenger mer støtte nå, og vår egen beredskap må styrkes.

 • Riksvei 9 på snei

  Riksvei 9 på snei

  Grim kan bli byens fineste bydel, men riksvei 9 må bort så snart som mulig.

 • Frihet, likhet og beredskap

  Frihet, likhet og beredskap

  Viruset gjør nå mye mindre skade. Da kan også skadelige tiltak mot viruset fjernes.

 • Trusselen og trøsten

  Trusselen og trøsten

  Trusselen fra koronaviruset er denne vinteren større enn noen gang, men det er trøst å finne.

 • Virker ikke vaksinene?

  Virker ikke vaksinene?

  Vaksinerte blir smittet, smitter videre og blir lagt inn på sykehuset. Det er nesten så man tror at vaksinasjon ikke beskytter mot koronaviruset.

 • Koronavaksinasjon av barn

  Koronavaksinasjon av barn

  De fleste vil støte på koronaviruset før eller seinere. Også for 12-15-åringer er det nok tryggere å bli vaksinert enn å bli smittet.

 • Hva skjer med epidemien nå?

  Hva skjer med epidemien nå?

  Epidemien vil trolig øke i august og september, men økningen blir neppe stor eller alvorlig. Det skal vaksinene, kommunene og befolkningen ha mye av æren for.

 • Vi må snakke om flokkimmunitet

  Vi må snakke om flokkimmunitet

  Skal man få korona, må man smittes av noen. Når mange er blitt vaksinert, er det få som kan bli smittekilder for andre.

 • Nærsynt visjon

  Nærsynt visjon

  Koronaviruset er et formidabelt problem fordi det smitter lett, kan gi alvorlig sykdom og stadig endrer seg. Målet bør likevel ikke være null smitte i landet.

 • Ingen lett utvei

  Ingen lett utvei

  Mens befolkningen prøver å finne en utvei til en normal hverdag, må vi begynne diskusjonen om hvordan vi skal leve med SARS-CoV-2 som et endemisk virus.


Aavitsland (142) abort (4) alternativ behandling (17) antibiotika (5) beredskap (59) borreliose (24) Covid-19 (41) Downs (3) Ebola (14) eldreomsorg (3) epidemi (61) epidemiologi (6) evaluering (9) Folkehelseinstituttet (54) forskning (14) H7N9 (3) Helsedirektoratet (9) Helsetilsynet (9) hepatitt (3) historie (12) HIV-infeksjon (3) IHR (10) influensa (10) karantene (21) kolera (3) kommune (11) krisehåndtering (26) Kristiansand (18) Legeforeningen (3) massemedier (6) MERS (5) meslinger (6) mikrobiologi (6) pandemi (3) Pandemrix (4) PHEIC (7) resistens (3) risikovurdering (38) rotavirus (3) samferdsel (5) screening (4) smittevern (59) tobakkskontroll (9) Trump (3) tuberkulose (4) USA (5) utbrudd (22) vaksinasjon (35) WHO (22) øvelse (3)