Kategori: Bakgrunn

 • Skal WHO styre verden?

  Skal WHO styre verden?

  Noen frykter enda strengere tiltak ved neste pandemi, styrt fra WHOs høyblokk i Genève. De bør heller se mot en kontorbygning på Storo i Oslo.

 • Campus Eg for utdanning av leger på Agder – en lenkesamling

  Campus Eg for utdanning av leger på Agder – en lenkesamling

  Flere leger må utdannes i Norge, var hovedbudskapet i den utredningen Grimstadutvalget leverte kunnskapsministeren i deptember 2019. Siden da har debatten gått om hvordan et slikt mål kan oppnås.

 • Narkolepsi etter Pandemrix – en samling lesestoff

  Narkolepsi etter Pandemrix – en samling lesestoff

  Våren 2010 forsto den svenske barnenevrologen Lars Palm at noe uvanlig skjedde. I løpet av bare et par måneder hadde han diagnostisert narkolepsi hos seks barn, mot vanligvis bare ett i året. Han oppdaget at symptomene hadde startet innen et par uker etter at barna hadde fått vaksinasjon med Pandemrix mot influensa høsten og vinteren…

 • Ebola at the World Health Assembly – a recap

  Ebola at the World Health Assembly – a recap

  The World Health Assembly 2015 passed a very important and wide-ranging resolution on the Ebola epidemic. Here is the background.

 • Borreliose og pseudoborreliose – en samling lesestoff

  Borreliose og pseudoborreliose – en samling lesestoff

  I 2012 nådde epidemien av «kronisk borreliose» Norge for alvor. Mange pasienter stod fram i Dagbladet eller TV2 med sin historie: Etter å ha slitt med uforklarlige plager og ikke fått hjelp av sine vanlige leger, fikk de endelig diagnosen «kronisk borreliose» da legen ved Norsk Borrelise Senter sendte blodprøver til et «spesiallaboratorium» i Tyskland.…

 • Varmt vær kan ta liv!

  Varmt vær kan ta liv!

  Under hetebølger kan svake personer dø av heteslag og dehydrering. Forebygging er enkelt: Hold deg på kjølige steder, kjøl deg ned og drikk mye kaldt. Familier og naboer kan hjelpe aleineboende.

 • Oppdatering om influensa og MERS

  Oppdatering om influensa og MERS

  – Det er fortsatt altfor mye vi ikke vet om smittekilder og smittemåter for MERS, sa Preben Aavitsland, daglig leder i epidemi i et foredrag for helsepersonell på Agder på seminar i regi av Fylkesmannen den 11.6.2014. – Derfor er det utfordrende å gi råd til reisende til den arabiske halvøya.

 • Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

  Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

  – Beredskapsplanen skal være et arbeidsdokument under krisen. Generelle utviklingstiltak innen beredskapen skal inn i andre planer, ikke i beredskapsplanen. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, innledet på det årlige smittevernmøtet for kommuneoverleger og annet helsepersonell i Agder 11. juni 2014.

 • Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  Spredning av poliovirus en global folkehelsetrussel

  I dag 5. mai 2014 erklærte WHO at den økte spredningen av poliovirus i 2014 er en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse i henhold til Det internasjonale helsereglementet, som er en slags internasjonal smittevernlov. Dette er den første slike erklæring siden svineinfluensapandemien i 2009.

 • Smittevern ved opprydding etter flommen

  Smittevern ved opprydding etter flommen

  Flomvannet kan inneholde gjødsel fra marker og kloakk fra ødelagte eller oversvømte rør. Gjødsel og kloakk inneholder smittestoffer som kan gi diaresykdom hvis man får dem i munnen og sårinfeksjoner hvis man får dem i åpne sår. Vi gir enkle råd om beskyttelse mot smittsomme sykdommer.

 • Hvor mange dør av influensa?

  Influensa kan ta livet av folk. Det er en hovedgrunn til at helsetjenesten ønsker å forebygge sykdommen. Men er det 100 eller 900 som dør hver influensasesong? Og hva påvirker dette tallet?