Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

– Beredskapsplanen skal være et arbeidsdokument under krisen. Generelle utviklingstiltak innen beredskapen skal inn i andre planer, ikke i beredskapsplanen. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, innledet på det årlige smittevernmøtet for kommuneoverleger og annet helsepersonell i Agder 11. juni 2014.

Beredskapsplanlegging var et viktig tema på årets møte etter at Fylkesmannen under tilsyn har funnet nokså varierende kvalitet på Agderkommunenes helseberedskapsplaner. Utgangspunktet for Aavitslands bidrag var hans mangeårige erfaring fra Folkehelseinstituttet og nå fra epidemi med beredskapsarbeid, inkludert planlegging, krisehåndtering og øvelser.

Foredraget pekte på risiko- og sårbarhetsanalyse som et viktig grunnlag for både utviklingstiltak i beredskapen og for beredskapsplanen. Aavitsland skilte mellom forebyggende tiltak (for eksempel oppgradere sykehjemmets el-anlegg), skadebegrensende tiltak før hendelsen (installere sprinkleranlegg på sykehjemmet) og skadebegrensende tiltak under hendelsen (rask evakuering under brann på sykehjemmet). Bare de siste tiltakene hører hjemme i beredskapsplanen.

Hele foredraget kan leses her.


Publisert

i

av