Oppdatering om influensa og MERS

– Det er fortsatt altfor mye vi ikke vet om smittekilder og smittemåter for MERS, sa Preben Aavitsland, daglig leder i epidemi i et foredrag for helsepersonell på Agder på seminar i regi av Fylkesmannen den 11.6.2014. – Derfor er det utfordrende å gi råd til reisende til den arabiske halvøya.

MERS er en alvorlig, smittsom sykdom forårsaket av et nyoppdaget coronavirus. Hittil er over 800 tilfeller kjent, og om lag hver tredje pasient har dødd av sykdommen.

– Smitteforholdene ved MERS er ikke klarlagt, forklarte Aavitsland. – Per i dag er bildet sånn: Viruset har trolig flaggermus som reservoar. Derfra har det spredd seg til og etablert seg hos dromedarer, men disse blir ikke syke.  Mennesker kan ha blitt smittet av dromedarer ved nærkontakt, ved drikking av urin (alternativmedisinsk bruk) eller upasteurisert melk, fekalt-oralt eller ved spising av dromedarkjøtt. Man vet ikke sikkert, og det er også et fåtall av pasientene som har kjent dromedareksponering. Om insekter eller frukt (forurenset av flaggermusekskreter, kanskje) kan være smittekilde for mennesker, er ukjent.

– Smitte mellom mennesker har skjedd i betydelig grad i sykehus der beskyttelsestiltakene ikke har vært gode, forklarte Aavitsland. Helsepersonell og medpasienter er blitt smittet. MERS er altså iallfall en sykehusinfeksjon. Hvordan smitten skjer mellom mennesker i sykehus, er ikke avklart. Også intrafamiliær smitte har skjedd, men igjen er smittemåten usikker. Så langt tyder alt på at smitte ved sosial omgang ikke skjer i noe særlig grad. Likevel er det urovekkende at for de fleste pasientene vet man ikke hvordan smitten har skjedd.

Foredraget handlet også om fugleinfluensa H7N9 og om et gjensyn med 2009-pandemien, på femårsdagen for WHOs pandemierklæring.

Se lysbildene og notatene her.


Publisert

i

av