Kurs om flåttbårne sykdommer

Den 9. og 10. oktober arrangerer Legeforeningen kurs om flåttbårne sykdommer i Kristiansand. Preben Aavitsland ved Epidemi innleder om «Den alternative borrelioseverdenen».

Bak kurset står Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus. Nedenfor er utdrag fra Legeforeningens annonsering av kurset.

—-

Kursnr.: L-28863

Godkjenninger: Allmennmedisin Videreutdanning: Emnekurs: 15t i fagområde Flåttbåren sykdom Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 15t i fagområde Flåttbåren sykdom. Medisinsk mikrobiologi Videreutdanning: Valgfrie kurs: 15t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 15t.
Målgruppe: Allmennpraktikere, infeksjonsmedisinere, mikrobiologer, nevrologer, revamtologer, barneleger og andre interesserte
Læringsmål: Økt kunnskap om forekomst, klinikk, diagnostikk, behandling og forebygging av flåttsykdommer i Norge
Kurskomite: Randi Eikeland og Harald Reiso, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbåren sykdom (NKFS).
Dag Berild Infeksjonsmedisin UiO, Viviann Kjelland UiA, Sølvi Noraas SSHF
Påmelding: http://akuttjournalen.com/form/kurs_2014.html

Kurssted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
Antall deltakere: 100
Antall kurstimer: 15
Kursavgift: Kr. 1800 ved påmelding før 12. september og kr. 2200 etter denne dato

Torsdag 9. oktober 2014

09.45 Registrering og kaffe
10.15 Velkommen
10.30 Flåtten og dens smittestoffer inkl. epidemiologi. Vivian Kjelland
11.15 Flåttbåren sykdom i allmennpraksis. Harald Reiso
12.00 Beinstrekk
12.15 Nevroborreliose. Unn Ljøstad
13.00 Lunsj
13.45 Lyme borreliose hos barn. Dag Tveitnes
14.30 Sen borreliose og Post Lyme Disease Syndrome. Randi Eikeland
15.15 Beinstrekk
15.30 Behandling av borreliose. Pia Forsberg
16.15 Antibiotika og antibiotikaresistens. Dag Berild
16.45 Gruppearbeid m/kasuistikker
17.30 Presentasjon av gruppearbeid
18.15 Flåttbårne sykdommer i revmatologien. Inger Johanne W Hansen
20.00 Middag

Fredag 10. oktober 2014

09.00 Flåttbårne sykdommer – diagnostikk. Hanne Quarsten
09.45 Pasienthistorie. Samarbeid med Norsk Lyme Borreliose-Forening. Carl Erik Semb
10.15 Pause
10.45 TBE og vaksine. Hanne Nøkleby
11.30 Andre flåttbårne sykdommer. Reidar Hjetland
12.15 Lunsj
13.00 Den alternative borrelioseverdenen. Preben Aavitsland
13.45 Forskning SSHF og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbåren sykdom. Randi Eikeland
14.15 Oppsummering, evaluering.
14.45 Slutt


Publisert

i

av