Tobakk og moral på Statsministerens kontor

Julie Brodtkorbs arbeid for tobakksindustrien er ikke bare et spørsmål om inhabilitet. Det er et spørsmål om moral og dømmekraft.

På nærbutikken er sigarettpakken det eneste produktet som med stor sannsynlighet vil gjøre deg syk dersom du bruker det i henhold til bruksanvisningen. Bare rundt halvparten av livstidsrøykerne får leve så lenge at de dør av noe annet enn røykingen.

Dette vet folk flest i Norge, og dette vet iallfall politikere som har sittet i helsekomitéen i Oslos rådhus. Derfor arbeider alle gode krefter for å hjelpe røykere å slutte og hindre at ungdom begynner.

Ett av verdens største tobakksselskaper ruller nå ut en internasjonal kampanje for ungdom. Selskapet ønsker å erstatte røykerne som slutter eller dør med nye, unge kunder. Kampanjen består av annonser i magasiner og på plakater, strandfester, rockekonserter, konkurranser med Ipad som premie, filmer på YouTube og egne salgsdisker i kjøpesentre, bemannet med unge, vakre selgere.

VG har avslørt at Julie Brodtkorb – statsministerens høyre hånd – i sin forrige jobb som leder av et PR-byrå, arbeidet for nettopp dette selskapet. Hun forteller ikke hva arbeidet gikk ut på, men vi kan trygt regne med at selskapet bruker penger på PR-hjelp for å selge flere sigaretter. Og det gjør selskapet gjennom fordekt reklame til forbrukerne eller ved at politikerne påvirkes til å legge færre restriksjoner på røyking og tobakksreklame.

Dermed har Brodtkorb, dersom VGs avsløring er riktig, hjulpet et tobakksselskap å påføre norske borgere mer sykdom og død. Da er ikke dette lenger bare et spørsmål om habilitet. Da er det et spørsmål om moral.

Avsløringen reiser også spørsmålet om dømmekraft hos den som hentet Brodtkorb til Norges mektigste kontor. Hvordan kan statsministeren holde seg med en nær medarbeider som for bare noen måneder siden hjalp tobakksindustrien å skade norske borgere?

 

Tillegg 22.8.2014:

VGs oppslag om saken

– Hun har bidratt til å påføre folk sykdom og død (21.8.2014)

Brodtkorbs selskap eneste som ikke avviser tobakksindustrien (21.8.2014)

Ba om å få være helsepolitiker (22.8.2014)

Høyre-Julies eks-leder: Hun har lurt oss (29.8.2014)


Publisert

i

av

Stikkord: