Skremsler til pandemivaksinasjon?

Forsøkte helsemyndighetene i 2009 å skremme folk til å vaksinere seg mot svineinfluensa ved å overdrive faren ved pandemien? Denne påstanden dukker stadig opp, men er nå grundig parkert i en debatt i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Utgangspunktet for debatten var et intervju med professor Elling Ulvestad ved Haukeland universitetsjukehus i Tidsskrift for Den norske legeforening. Intervjueren var Elisabeth Swensen (som for øvrig selv i 2010 hadde fremmet liknende kritikk sammen med sitt intervjuobjekt). I intervjuet sier Ulvestad blant annet: «Helsemyndighetenes illegitime bruk av frykt for å få folk til å vaksinere seg fant jeg både uetisk, kunnskapsløst og ødeleggende for tilliten.»

Denne karakteristikken av helsemyndighetenes risikokommunikasjon i 2009 fikk Preben Aavitsland, daglig leder i epidemi, til å reagere. Han var i 2009 avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet og sekretær for instituttets krisegruppe for pandemien. Han skrev et motinnlegg i Tidsskriftet, og dette første så til en lang debatt mellom ham og Ulvestad.

– Denne myten om at myndighetene overdrev for å skremme folk til å vaksinere seg, har bestått siden 2009. Og det er en grov anklage. Derfor var det nødvendig å bruke tid på å tilbakevise den grundig, sier Aavitsland.

Aavitsland skrev i sitt avslutningsinnlegg:

«Ulvestad delte i januar 2010 sin etterpåklokskap: «Svineinfluensaen var imidlertid ikke bare en mild og ufarlig sykdom, den kunne også være farlig og en sjelden gang drepende. En rekke pasienter havnet på intensivavdeling.» Det var som et ekko av helsedirektørens utsagn tre måneder tidligere: «(…) riktignok er dette en mild pandemi, men det er allikevel alvorlig for noen, og det er grunn til å beskytte seg med en vaksine».  Forskjellen mellom utsagnene er ikke at det første er klokt og det andre «illegitimt», men tidspunktet og avsenderens ansvar.»

 

Ulvestads sluttinnlegg.

Aavitslands sluttinnlegg.

Alle innleggene kan leses under intervjuet med Ulvestad; debatten starter aller nederst.

Evalueringer av pandemihåndteringen i 2009.

Folkehelseinstituttets rapporter under pandemien i 2009.


Publisert

i

av