Pseudobehandling for pseudoborreliose

Det holder visst ikke med årelange antibiotikakurer. Nå skal norske pasienter med «kronisk Lyme borreliose» (pseudoborreliose) også legge seg i trykkammer for 1200 kroner timen.

En del pasienter med langvarige plager havner ved hjelp av dårlige laboratorietester i klørne på «borrelioseindustrien». Noen av disse pasientene føres inn i en evig jakt på nye behandlingsmåter i tillegg til langvarige antibiotikakurer. Rundt dem står smarte forretningsfolk – forkledd som behandlere – klar til å tilby den ene behandlingsmåten sprøere enn den andre. Homøopati, urter, infrarøde saunaer og detox er bare noen av tilbudene. Det nyeste tilbudet er hyperbar oksygenterapi (HBOT), altså trykkammerbehandling med oksygen.

Hyperbar oksygenbehandling har en etablert plass i behandlingen av noen få, veldefinerte tilstander. Dekompresjonssykdom hos dykkere («dykkersyke») er kanskje den mest kjente. I Norge har Haukeland Universitetssjukehus landsfunksjon for elektiv hyperbar oksygenbehandling og tilbyr behandlingen for enkelte tilstander; i hovedsak de samme som er godkjent av helsemyndighetene i USA. Det foregår forskning over hele verden for å finne ut om behandlingen kan ha nytte ved andre tilstander.

I USA har det det siste tiåret dukket opp en rekke private klinikker som bruker HBOT i behandlingen av en rekke kroniske sykdommer, som Alzheimers sykdom, autisme, cerebral parese, hjertesykdommer, multippel sklerose, Parkinsons sykdom og, selvfølgelig, «kronisk borreliose», eller pseudoborreliose. USAs legemiddelverk advarer publikum mot slik behandling.

Den private medisinske klinikken RevitaMed i Oslo er den første norske privatklinikken av denne typen. Effekten mot borreliose forklares slik, helt uten dokumentasjon:

«Fordi HBOT gir over 1000 ganger normal mengde oksygen, er mange av kroppens funksjoner restaurert og immunforsvaret får et massivt løft.  Fordeler med HBOT i behandling av Lyme sykdom inkluderer: Økt energi. Lindring av smerte. Restaurert kognitiv funksjon. Lar organer og kjertler få fungere normalt. Fjerner giftstoffer og andre urenheter»

Behandlingen virker for øvrig også mot kronisk utmattelsessyndrom, fibromyalgi, multippel sklerose, migrene, revmatoid artritt, hjerneskade, depresjon, posttraumatisk stresssykdom, demens, autisme og ADHD. Behandlingen anbefales også i forebyggende øyemed hos forretningsfolk:

«Hyperbar Oksygenbehandling hos friske eller relativt friske mennesker er i dag akseptert som en effektiv måte å forebygge forekomsten av alvorlige sykdommer og bevare balansen av kroppsfunksjoner.»

Behandlingsbehovet opplyses å være:

«Den gjennomsnittlige pasient krever vanligvis 5-40 behandlinger, som hver varer fra 60 til 120 minutter.»

Etter de prisene som er oppgitt, betyr dette at gjennomsnittspasienten betaler et sted mellom 6 000 og 80 000 kroner for behandlingen.

Dette bør være en sak for Helsetilsynet.

Oppdatering 28.2.2015: Fylkesmannen i Oslo og Akershus opplyser følgende i brev av 27.2.2015 til epidemi: «Vi har på bakgrunn av henvendelsen opprettet tilsynssak mot lege [XXXX XXXX]. Han er tilskrevet i dag, og anmodet om opplysninger og uttalelse.»

 

(Publisert på Nye meninger 10.2.2015)

(Bildet er en faksimile fra hjemmesiden til RevitaMed.)


Publisert

i

av

Kommentarer

2 kommentarer til “Pseudobehandling for pseudoborreliose”

  1. […] Preben Aavitsland: Pseudobehandling for pseudoborreliose. Epidemi 6.2.2015. […]

  2. […] å tilby den ene behandlingsmåten sprøere enn den andre. Homøopati, urter, infrarøde saunaer, trykkammerbehandling og detox er bare noen av tilbudene. Nå forsøker et norsk firma og en lege i Arendal å […]