Beklager, Laane, du er avslørt

Pensjonert professor Morten Laane er ikke lite frekk når han i Dagbladet 27. mars mener å ha gitt «et verdifullt bidrag» til forskningen om borreliose og samtidig angriper sine kritikere for feil og manglende pasientomsorg.

Historien om Laane og hans pensjonistkollega Ivar Mysterud startet i mai 2013 da de i riksdekkende medier [og her] hevdet at de i mikroskopet kunne se Borrelia i blodet til pasienter som legene mente ikke hadde borreliose. Hjulpet av deres kjendispasient Lars Monsen spredte ryktet seg fort, og pasientene strømmet til kjelleren på Universitetet i Oslo. Ut derfra kom de med Laanes mikrofotografier som angivelig viste Borrelia eller Babesia (en annen flåttbåren bakterie) i blodet.

Eksperter var ikke imponert og advarte mot at her måtte noe være feil. Helsetilsynet stoppet virksomheten da en inspeksjon avslørte at forskningen var uforsvarlig og manglet etisk godkjenning, at pasientene ikke hadde samtykket til forskningen, og at pensjonistene ikke overholdt taushetsplikten.

Likevel ga Folkehelseinstituttet Laane muligheten til å demonstrere sine evner med mikroskopet, men denne gang uten å vite om de rundt 50 blodprøvene han undersøkte var fra syke eller friske. Konklusjonen var klar: Laane så flere bakterier i blodet til friske enn syke, og prøvene der han «så» bakterier, var negative med DNA-analyser i flere andre, uavhengige laboratorier.

Beklager, Laane, du er avslørt. Du klarer ikke å påvise Borrelia og Babesia i blod på en gyldig måte. Det du så i mikroskopet, var rett og slett ikke Borrelia og Babesia. Metodene dine er verdiløse.

Beklager, Laane, du er avslørt. Du klarer ikke å påvise Borrelia og Babesia i blod på en gyldig måte. Det du så i mikroskopet, var rett og slett ikke Borrelia og Babesia. Metodene dine er verdiløse.

Så i stedet for å sutre over kritikken, som altså har vist seg helt berettiget, bør du og Mysterud legge dere helt flate og be om unnskyldning. Til pasientene for å ha påført dem feil diagnoser. Til legene som har måttet ta seg av pasientene deres etterpå. Til Universitetet i Oslo for å ha svertet dets rykte. Til helsemyndighetene og publikum for å brydd dem.

(Publisert som replikk i Dagbladet 31.3.2015)

(Bildet er en faksimile fra Aftenposten.)

 

Les også:

«Jeg har diagnosen her»

«Biologi på roterommet»

«Babesiose: svar på Mysterud og Laanes utfordring»

«Monsen og pseudoborreliosen»

«En alternativmesse om flått»

«Opprydding etter uetisk flåttforskning»

«Monsen, hundene og flåtten»

«Bekymringsmelding om «Norsk Borreliose Senter»»

«Reisende i mirakelkurer»

«En epidemi av borreliose»

«Flåtten, Monsen og Luneng»

«Smitte med «kronisk borreliose» på Internett»

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

5 kommentarer til “Beklager, Laane, du er avslørt”

  1. […] Preben Aavitsland: Beklager, Laane, du er avslørt. Dagbladet 31.3.2015. […]

  2. […] pasienter, og at pasientene oppfattet at de fikk diagnoser av Mysterud og Laane. Nå som det etter Folkehelseinstituttets blindtest er klart at disse diagnosene er verdiløse, skal vi være glad for at Helsetilsynet stoppet […]

  3. […] «Beklager, Laane, du er avslørt.» […]

  4. […] «Beklager, Laane, du er avslørt.» […]

  5. […] «Beklager, Laane, du er avslørt» […]