Når kommunikasjonen haster!

«Unngå spekulasjoner mens du venter på sikker kunnskap.» Dette var et viktig budskap fra Utenriksdepartementets kommunikasjonsjef Frode Overland Andersen da han innledet på Folkehelseinstituttets lederseminar om kommunikasjon i kriser den 12. februar 2015. epidemi hadde ansvaret for seminarets gruppeøvelse i krisekommunikasjon.

Også leder for Redaktørforeningen, Arne Jensen, innledet på seminaret. Han drøftet åpenhetsutfordringene og massemedienes rolle i kriser.

Gruppeøvelsene ble gjennomført i åtte sekspersonsgrupper som hver drøftet ett av fire krisescenarioer. Lederne ble utfordret på hvilke kommunikasjonsutfordringer disse krisene ga og måtte deretter planlegge kommunikasjonen og skrive nettsaker, talepunkter og Twitter-meldinger.

Gruppeøvelsene fikk meget god evaluering av deltakerne. Scenarienes relevans og realisme ble vurdert til 4,7 (på en skala fra 1 til 5) og arbeidsmåten til 4,5. Deltakerne ble bedt om å beskrive øvelsen med ett ord. Ord nevnt flere enn to ganger var nyttig, engasjerende, god og interessant.

– Vi laget denne gangen to scenarioer der instituttet selv var offer for en krise og to scenarioer der instituttet må bidra til å løse kriser i samfunnet, sier Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi. – Vi ønsket å få fram kompleksiteten i krisekommunikasjonen når instituttet har flere roller, og når andre lokale myndigheter har hovedansvaret.


Publisert

i

av