Doktorgrad: Genitale chlamydiainfeksjoner

MPH Hilde Kløvstad forsvarer sin avhandling om overvåking og kontroll av genitale chlamydiainfeksjoner 29. juni på Ullevål sykehus. Forskningen har skjedd i samarbeid med Folkehelseinstituttet og epidemi.

Genital Chlamydia trachomatis (klamydia) er den mest rapporterte seksuelt overførbare infeksjonen i Norge. Tidlig diagnostikk og behandling har blitt vurdert som en viktig strategi for å kontrollere klamydiaepidemien. Hos de fleste gir infeksjonen få eller ingen symptomer. Mange infeksjoner forblir derfor udiagnostisert og ubehandlet med risiko for videre smittespredning og mulige komplikasjoner som svangerskap utenfor livmoren og infertilitet.

Prøveforelesningen og disputasen er åpne for publikum.

  • Prøveforelesningen over emnet «Klinisk betydning og samfunnsmessige konsekvenser av stum klamydiainfeksjon» holdes mandag 29. juni klokka 10.15 i Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25) på Ullevål sykehus.
  • Forsvaret av avhandlingen for graden philosophiae doctor (ph.d.) «Genital Chlamydia trachomatis infections in Norway: Surveillance, associated factors and control» holdes mandag 29. juni klokka 13.15 i Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus.

Bedømmelseskomiteen består av professor Lars Østergaard, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark; professor Siri Forsmo, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim og førsteamanuensis Atle Klovning, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere har vært lege Preben Aavitsland, daglig leder ved epidemi og professor Per Nafstad ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen bygger på følgende vitenskapelige artikler:

  • Kløvstad H, Aavitsland P. Chlamydia trachomatis infections in Norway, 1986 to 2006, surveillance data. Sex Transm Dis 2009; 36: 17-21.
  • Kløvstad H, Grjibovski A, Aavitsland P. Population based study of genital Chlamydia trachomatis prevalence and associated factors in Norway: a cross sectional study. BMC Infect Dis 2012; 12: 150.
  • Kløvstad H, Natås O, Tverdal A, Aavitsland P. Systematic screening with information and home sampling for genital Chlamydia trachomatis infections in young men and women in Norway: a randomized controlled trial. BMC Infect Dis 2013; 13: 30.
  • Kløvstad H, Aavitsland P. Denominators count: Supplementing surveillance data for genital Chlamydia trachomatis infection with testing data, Norway 2007-2012. Submitted.

Publisert

i

av