Tåkelagt røykeslutt

Tobakkspolitikken bør være kunnskapsbasert og ikke tåkelegges i damp fra e-sigaretter som kan gjøre røykeslutt vanskeligere.

Forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, ser gjerne at instituttet gjør en randomisert studie av virkningen av e-sigaretter på røykeslutt, selv om han mener at en slik studie er dyr og komplisert, og at nye produkter vil ha overtatt når resultatene kommer. Dessuten vet han allerede at e-sigaretter hjelper for røykeslutt, og de som er uenige med ham, er «purister» og «konspirasjonsteoretikere» som bare er ute etter å mistenkeliggjøre ham.

…og de som er uenige med ham, er «purister» og «konspirasjonsteoretikere» som bare er ute etter å mistenkeliggjøre ham.

Det er som om Volvo-ledelsen skulle si: «Vi gidder ikke kollisjonsteste 2016-modellen for vi vet at 2017-modellen kommer til å være sikrere. Dessuten er det dyrt, og vi vet at bilene våre tåler en støyt så vi dropper hele kollisjonstestingen. Og forresten må dere slutte med de konspirasjonsteoriene deres.»

Slik fortsetter Lund å tåkelegge kjernespørsmålet etter at jeg påpekte at den samlede forskningen tyder på at e-sigaretter faktisk kan gjøre det vanskeligere å slutte med røyking. Lund, derimot, vil «informere om, tilrettelegge for og oppfordre til å bytte» til e-sigaretter for å oppnå «røykeres overgang til et klart mindre skadelig alternativ». Men da forutsetter han det som skal bevises, nemlig om e-sigaretter virkelig hjelper røykerne å stumpe røyken. For dersom denne overgangen ikke skjer, har vi ikke oppnådd noe annet enn å slippe løs et nytt rusmiddel.

Selv blant røykere som var motivert for å slutte, gjorde e-sigarettene det vanskeligere – ikke lettere – å slutte.

Lunds kritikk mot forskningen jeg refererte, har forskerne selv tilbakevist. Selv blant røykere som var motivert for å slutte, gjorde e-sigarettene det vanskeligere – ikke lettere – å slutte. Lunds forsøk på å stemple e-sigarettskeptikerne er en avsporing. Debatten dreier seg om bevis for e-sigarettenes virkning, ikke forskernes sinnelag. Også skeptikerne har omsorg for røykerne og er positive til de skadereduserende midler som har bevist effekt, som nikotinplaster og –tyggegummi.

Gjennom de siste tiårene har den randomiserte studien vokst fram som selve gullstandarden for å avgjøre virkningen av helsetiltak så objektivt som mulig. Metoden benyttes for tiltak så ulike som legemidler, fysioterapi, kirurgiske inngrep og kosthold. Det er ikke noe i veien for å prøve ut brukerstyrt e-sigarettbruk i en slik studie. Dersom røykeslutteffekten er så fantastisk som Lund tror, trengs det ikke en gang særlig mange forsøkspersoner. Hvis effekten er der, da.

For nikotinplaster og -tyggegummi finnes det samlet rundt hundre randomiserte studier med over 40 000 deltakere. De viser at om lag 15 % av forsøkspersonene klarer å slutte med røyking med slike midler mot om lag 10 % uten. For e-sigaretter finnes det bare to randomiserte studier med samlet rundt 600 deltakere og svært usikre resultater, som er forenlige med både positiv og negativ virkning på røykeslutt. Bare rundt 10 % av røykerne klarte å slutte ved hjelp av e-sigaretter.

Dermed anbefaler verken Verdens helseorganisasjon, Helsedirektoratet eller tilsvarende organisasjon i USA e-sigaretter for røykeslutt.

Dermed anbefaler verken Verdens helseorganisasjon, Helsedirektoratet eller tilsvarende organisasjon i USA e-sigaretter for røykeslutt. Sistnevnte konkluderer etter en grundig forskningsgjennomgang at «dagens bevis for bruk av e-sigaretter til røykeslutt er utilstrekkelige. Bevis mangler og er motstridende, og balansen mellom fordeler og ulemper kan ikke avgjøres.» Til og med forskerne ved Lunds eget institutt er dypt splittet i synet på e-sigarettenes velsignelser. Dermed er det høyst usikkert om e-sigaretter er et skadereduserende eller et skadeforsterkende middel for røykerne. Vi vet imidlertid sikkert at ikke-røykende ungdom tiltrekkes av e-sigaretter og risikerer å bli nikotinavhengige, helt unødvendig.

Nå er det opp til politikerne på Stortinget å avgjøre om e-sigaretter skal kunne selges fritt til voksne på bensinstasjoner, i kiosker og i butikker. Før mer forskning er på plass, er det umulig å besvare kjernespørsmålet i den helt ferske Utredningsinstruksen: Hva er de positive og negative virkningene av tiltaket?

 

Les hele debatten (kronologisk):

Aavitslands kronikk i VG 29.1.2016: Men, e-sigarettene virker jo ikke…

Svar fra Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet i VG 1.2.2016

Debatt mellom Aavitsland og Lund på Dagsnytt18 1.2.2016

Svar fra Aavitsland i VG 5.2.2016: Dampverk er lastverk

Svar fra Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet i VG 24.2.2016

Svar fra Aavitsland 18.3.2017: Tåkelagt røykeslutt (ovenstående innlegg)

 

Høringsuttalelse fra epidemi


Publisert

i

av

Kommentarer

Ett kommentar til “Tåkelagt røykeslutt”

  1. […] Les mer om e-sigarettdebatten: Tåkelagt røykeslutt […]