Slik oppnår tobakksindustrien reklameeffekten den er ute etter

Hvorfor tillater helseministeren godteri som etterlikner sigarettpakker når han vil standardisere tobakkspakninger?

Helseminister Bent Høie fører en viktig og riktig kamp for å standardisere tobakkspakninger. Reformen har solid medisinsk og juridisk fundament, og Høie har helt rett når han i Dagbladet sier at «pakningen er tobakksindustriens aller siste reklameplakat. Vi vet at farger og design brukes bevisst for å gjøre produktene attraktive for unge. Det er denne markedsføringen vi vil stoppe ved å gjøre alle tobakkspakninger standardiserte. […] Målet har hele tiden vært å hindre at barn og unge begynner [å røyke].»

Dessverre har ikke Høie innsett at et av hans andre forslag kan motvirke og undergrave hele reformen. Høie ønsker nemlig å tillate utstilling i butikkene av smågodtpakker som etterlikner sigarettpakninger i form og design.

Høie ønsker nemlig å tillate utstilling i butikkene av smågodtpakker som etterlikner sigarettpakninger i form og design.

Samtidig som tobakkspakningene blir standardisert, får industrien lov til å begynne salg av Kamel og Prins sjokoladesigaretter og Marlboru tyggegummi i pakninger som er svært like dagens sigarettpakninger. Og disse godteriene behøver ikke gjemmes i butikkenes skap engang; de kan stå utstilt rett ved kassa, slik sigarettene gjorde før.

Dermed oppnår tobakksindustrien den reklameeffekten den er ute etter. Kundene vil selvfølgelig assosiere 20-pakningene av Kamel sjokoladesigaretter med Camel tobakkssigaretter, og kundene er nettopp barn og unge.

Dessuten gir Høie ammunisjon til tobakksindustriens kamp i rettsvesenet mot standardiserte pakninger. Deres advokater kan – med rette – spørre Høie: Hvis tobakkspakningene er reklameplakater som må være standardiserte for å hindre at barn og unge begynner å røyke, hvorfor er det i orden med fri utstilling og salg til barn av etterlikninger av tobakkspakningene? Er ikke disse etterlikningene reklameplakater?

(Publisert som debattinnlegg i Dagbladet 26.5.2016.)

 

Les også:

Skal barn lære røyking, helseminister?

Forslag til endringer i tobakksskadeloven – høringsuttalelse.

 


Publisert

i

av