Dampende het debatt

Norge er på vei mot et røykfritt samfunn. Kan e-sigarettene bringe oss dit raskere, eller vil de hemme arbeidet?

Røyking er virkelig livsfarlig. Halvparten av røykerne vil dø for tidlig på grunn av røykingen sin. Hittil i år har røyking tatt livet av fem tusen nordmenn. De fleste røykerne vil slutte, men det har vist seg vanskelig for mange. Derfor har samfunnet tatt ansvar gjennom en rekke tiltak som skal hjelpe røykere å slutte og forebygge at ungdom begynner å røyke: Folk er blitt opplyst om helsefarene ved røyking. Normer har blitt påvirket; det er ikke lenger kult å røyke. Og framfor alt har strukturelle tiltak gjort det vanskeligere å reklamere for, selge og bruke tobakk.

Tobakksindustrien, mange røykere og enkelte partier har kjempet mot tiltakene. Kampen var særlig hard mot røykeforbudene som Arbeiderpartiet, etter hvert med avgjørende støtte fra LO, kjempet gjennom på stadig flere fellesarenaer, som skoler, barnehager, fly, tog, busser, kinoer, arbeidsplasser og serveringssteder. Bare ett parti vil nå reversere: Fremskrittspartiet vil tillate reklame for sigaretter, gjøre sigarettene billigere og vurdere røykeforbudene på nytt.

Bare ett parti vil nå reversere: Fremskrittspartiet

Kampen mot tobakken har vært en enorm suksess. For 50 år siden røykte annenhver mann og hver tredje kvinne. I dag røyker bare hver tiende mann og kvinne. Bare én av tjue i alderen 16-24 år røyker.

Helseministeren skal i 2018 legge fram en ny strategi for det tobakksforebyggende arbeidet. Hovedlinjene skissert over vil nok ligge fast, men ett spørsmål splitter fagmiljøene og de frivillige helseorganisasjonene i Norge og mange andre land: Hvilken rolle skal e-sigarettene spille i kampen mot tobakksrøykingen?

E-sigaretter er små apparater med et elektrisk element som varmer opp nikotinvæske til den blir en damp som inhaleres fra et munnstykke. E-sigarettene inneholder ikke tobakksblader. Mange entusiastiske brukere (såkalte dampere) og en del fagfolk, også ved Folkehelseinstituttet, mener at e-sigarettene er et godt tilbud til røykere som ikke klarer å kvitte seg med den fysiske avhengigheten av nikotin og den mer mentale avhengigheten av «røykeritualet». Tilbudet er godt, mener disse fagfolkene, fordi det er mindre farlig å dampe enn å røyke, og fordi e-sigarettene har større appell til røykerne enn det nikotintyggegummi og andre nikotinerstatningsmidler har. Noen fagfolk mener til og med at e-sigarettene skal anbefales aktivt for røykere og selges avgiftsfritt. Da vil flere bytte ut røyken og få bedre helse.

Jeg er skeptisk avventende. Jeg ønsker mer forskning og bedre kunnskap om dette nokså nye produktet. Jeg er langt fra overbevist om den samlede nytten ved e-sigarettene er større enn ulempen. La meg forklare.

Vi vet for lite om e-sigaretter som hjelpemiddel for røykeslutt.

Vi vet for lite om e-sigaretter som hjelpemiddel for røykeslutt. Det finnes mange lykkelige dampere som takker e-sigarettene for at de er blitt røykfrie. Det finnes også mange røykere som har mislyktes med e-sigarettene, og som nå bruker begge deler. Noen vitenskapelige studier tyder på at e-sigaretter er minst like gode røykesluttmidler som nikotinplaster og liknende. Andre studier indikerer at e-sigaretter gjør det vanskeligere å slutte. Mange venter spent på resultatene av flere store studier som avsluttes i løpet av 2018. Uansett er erfaringen fra Storbritannia, der røykere får anbefalt e-sigaretter av helsetjenesten, at de ikke er noe vidundermiddel.

E-sigaretter er ganske sikkert mindre farlige enn tobakkssigaretter, men hvor stor er egentlig forskjellen? Det vet vi ikke nok om enda, for e-sigarettene er så nye og lite studert. Det tok lang tid før vitenskapen kunne bevise alle skadevirkningene av røyking; kanskje har vi noen ubehagelige overraskelser i vente fra e-sigarettene? Det vi iallfall vet er at nikotin, uansett hvordan man får det i seg, hemmer fosterutviklingen og kanskje hjerneutviklingen hos ungdom.

En stor bekymring er at ungdom skal lokkes til å begynne med e-sigaretter og derfra gå videre til røyking. E-sigarettene blir en bro over til røyking. Noen eldre røykere slutter ved hjelp av e-sigarettene, men den nytten oppveies raskt dersom unge ledes inn i tobakksrøyking ved hjelp av e-sigarettene.

E-sigarettene blir en bro over til røyking.

I USA er prøving av e-sigaretter blitt vanlig blant ungdom, men foreløpig er det under 5 % som er dagligbrukere. Flere studier viser nå at fire ganger så mange e-sigarettbrukende ungdom som annen ungdom, begynner å røyke.

Tobakksindustrien er kjent for løgn og undergraving.

Tobakksindustrien er kjent for løgn og undergraving. Det er en industri som bokstavelig talt går over lik for å tjene penger. Jeg regner med at tobakksindustrien, som nå også selger e-sigaretter, vil bruke e-sigarettenes rykte som «ufarlige» for å lokke ungdom inn i nikotinavhengighet og etter hvert røyking. Industrien har jo gjennom Internett og sosiale medier fått helt nye muligheter til å nå befolkningen med reklame, også i land som Norge der reklame for e-sigaretter og tobakk er forbudt.

I løpet av neste år blir e-sigarettene dessverre å finne i kiosker og butikker her i landet. Det har Stortingets flertall bestemt som følge av et EU-direktiv. Jeg er litt urolig for hvor dette folkehelseeksperimentet skal ende, men håper at uroen er ubegrunnet, og at folk i 2030 vil le litt overbærende av denne artikkelen. Vi må uansett følge bruken og skadevirkningene av e-sigarettene nøye og gripe inn hvis eksperimentet går galt.

(Publisert som kommentar i Fædrelandsvennen 24. november 2017.)

 

Les mer om e-sigarettdebatten: Tåkelagt røykeslutt

 

(Bildet er en faksimile fra en reklamefilm for Vuse, det mest solgte e-sigarettmerket i USA. Vuse selges av Reynolds, en av USAs største sigarettprodusenter.)

Forfatteren er professor ved Universitetet i Oslo, overlege ved Folkehelseinstituttet og kommuneoverlege i Arendal. Artikkelen står for forfatterens regning og representerer ikke nødvendigvis synet til hans arbeidsgivere.


Publisert

i

av

Kommentarer

Ett kommentar til “Dampende het debatt”

  1. […] Om det dårlige kunnskapsgrunnlaget for nytte av e-sigaretter i tobakkskampen. 24. november […]