Veien fra Vennesla

En ny, raskere og tryggere vei fra Vennesla til byen kan kombineres med ytre ringvei og Kjevikveien og gjøre dem alle lønnsomme samtidig som Kjevik blir liggende langs hovedveien mellom Oslo og Stavanger.

Vennesla liger an til å overta Mandals plass som Sørlandets fjerde største by. Mange av Venneslas 15 000 innbyggere jobber, studerer, handler og morer seg i Kristiansand, men veien hit er elendig, trafikkfarlig og har til og med 40-soner med humper. Det finnes ingen skikkelige planer for utbedring.

Samtidig tenker politikerne å bruke rundt 10 milliarder kroner på ny vei fra Timeneskrysset til Kjevik og ny ytre ringvei rundt Kristiansand, i praksis en lang tunnel fra Vige via Langemyr (kryss med rv. 9) til Breimyr.

De to prosjektene er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme fordi de får for lite trafikk og løser for få problemer. Kjevikveien gir et par minutter kortere tur og sparer Hamresanden for trafikk, men ikke mer. (Selv om noen politikere tror at veien er desperat etterspurt og på mirakuløst vis vil forandre Kjevik til en storflyplass.)

Det er et reint tap for samfunnet å bygge disse veiene. Derfor har Vegvesenet og Nye veier plassert dem langt nede på sine prioriteringslister. Da er tida inne for å gjøre veiene mer lønnsomme sånn at de rykker fram i køen.

Løsningen er å se tre utfordringer i sammenheng: Adkomstvei til Kjevik. Ringvei rundt Kristiansand. Og moderne vei fra Vennesla.

Slik kan det gjøres: La ringveien starte øst for Topdalsfjorden, nemlig ved toppen av Timenesbakken (eller ved IKEA-krysset). La veien skjære rett ned til Kjevik, under rullebanen og videre i bro over Ålefjærfjorden på det smaleste før den ledes i tunnel under Skråstadheia, bro over Otra og så i den allerede planlagte traséen til Dalane (kryss med Rv. 9) og videre til Breimyr og E39.

Inni Skråstadheia kan ringveien møte en helt ny Venneslavei som kommer i tunnel rett sørover fra Vikeland. Den binder Vennesla til ringveien og lar venndølene kjøre på ny motorvei helt til Dalane.

En slik ringvei blir dermed også Venneslavei og Kjevikvei. Den knytter Vennesla og Kristiansand nærmere sammen, den plasserer Vennesla og Kjevik langs hovedveien mellom Oslo og Stavanger, og den gir bedre adkomst til Kjevik fra hele Agder. Da kan vi snakke næringsutvikling på Kjevik!

Regionspolitikerne bør ta et skritt tilbake og be Vegvesenet og Nye veier om en idédugnad og nye utregninger av lønnsomhet. Det skader ikke å tenke nytt når dagens planer har svakheter.

 

(Publisert som leserinnlegg i Fe-vennen 28.4.2018.)


Publisert

i

av