Jesus, juks og juss

Svein Magne Pedersen «behandler» kreftpasienter med dyre telefonbønner. Nå bør politiet gripe inn. Religionsfriheten kan ikke brukes til å beskytte lureri.

VG har avslørt hvordan predikanten Svein Magne Pedersen forklarer at kreft, aids og andre alvorlige sykdommer skyldes demoniske krefter som bare guddommelig kraft kan bekjempe. Tilfeldigvis viser det seg at Pedersen selv har tilgang til denne guddommelige kraften og selger den dyrt på teletorget.

For folk flest er det enkelt å dømme virksomheten som moralsk forkastelig. Men er den også ulovlig? Ja, det tror jeg den er.

For folk flest er det enkelt å dømme virksomheten som moralsk forkastelig. Men er den også ulovlig? Ja, det tror jeg den er.

I 2003 erstattet Lov om alternativ behandling den gamle kvakksalverloven. Stortinget ga folk større frihet til selv å bestemme hvilke behandlinger de ville ha for sin sykdom. Men de alternative behandlerne fikk to viktige begrensninger. De kan ikke behandle allmennfarlige, smittsomme sykdommer (§ 6) eller alvorlige sykdommer (§ 7). Og markedsføringen skal være nøktern og saklig (§ 8).

Før vi diskuterer om Pedersen har brutt disse bestemmelsene, må vi avgjøre om han driver alternativ behandling i lovens forstand, altså «helserelatert behandling utenfor helse- og omsorgstjenesten» (§ 2). Lovens forarbeider sier nemlig at alminnelig religiøs virksomhet som forbønn for syke ikke skal regnes som «alternativ behandling». Det må være greit; trosfriheten skal respekteres. Jesus ba for syke, og mange prester, predikanter og lekfolk har gjort det siden uten å være «alternative behandlere».

Loven gir imidlertid ikke fripass til enhver alternativ behandler som gir virksomheten en religiøs ferniss.

Loven gir imidlertid ikke fripass til enhver alternativ behandler som gir virksomheten en religiøs ferniss. Forarbeidene sier: «Noen former for alternativ behandling kan inneholde elementer av livssyn, verdensbilde eller religiøs tro, men likevel fremstå som behandling i lovens forstand. Ved vurderingen av om man står overfor alminnelig religiøs aktivitet eller behandlingsvirksomhet, vil relevante momenter blant annet være hva som er grunnlaget for handlingen, i hvilken sammenheng handlingen finner sted, om det dreier seg om en profesjonell virksomhet, om det ytes vederlag, og isåfall vederlagets størrelse og form.»

Etter mitt syn taler følgende for at Pedersen driver en kostbar klinikk for alternativ behandling lett kamuflert som religiøs virksomhet:

  • Pedersen har en egen forklaring om sykdommers årsaker og behandling.
  • Helsevirksomheten er kjernen og hovedinnholdet i virksomheten, som kalles Misjonen Jesus Leger og utgir bladet Legedom.
  • Virksomheten har klart preg av forretning: Varen er Pedersens behandling (forbønnen) og hans løfter om helbredelse, og den varen kan kjøpes gjennom inngangspenger til Helbredelsesmøter og Mirakeltorsdager eller på Telekirken. (Hvilke vanlige religiøse møter har forresten inngangspenger?)

Hvis Pedersens virksomhet faktisk defineres som alternativ behandling i lovens forstand, er han i trøbbel.Vi har nemlig hans egne ord for at han behandler «alvorlige sykdommer» som kreft og «allmennfarlige smittsomme sykdommer» som hivinfeksjon. Det er det bare helsepersonell som kan gjøre, slik Lov om alternativ behandling slår fast i §§ 6 og 7. For andre personer er det straffbart, og straffen kan bli fengsel i tre måneder.

og straffen kan bli fengsel i tre måneder

Pedersen vil også være i trøbbel på grunn av markedsføringen av virksomheten. Etter Lov om alternativ behandling kan han «kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art». Forskrift om markedsføring av alternativ behandling forbyr markedsføring der det «fremsettes påstander eller antydes at en alternativ behandler kan behandle, kurere eller helbrede en nærmere definert sykdom eller lidelse, for eksempel astma, allergier, hjerte-karsykdommer, fibromyalgi osv.». Pedersen bryter disse bestemmelsene gang på gang. I bladet sitt gir han klart inntrykk av å kunne helbrede sykdom ved hjelp av sine guddommelige evner; og han er ikke akkurat nøktern i beskrivelsene.

VG har vist fram Svein Magne Pedersens juks for all verden. Nå er det politiet og Forbrukertilsynets tur til å beskytte fortvilte pasienter mot denne mannen. Jesus-prat må tre til side, nå gjelder jussen.

 

(Publisert som kronikk i VG 18. juni 2018.)

(Bildet er en faksimile fra VG.)

 

Les også: «Tast 0 for helbredelse!» av Preben Aavitsland i Dagbladet 24. mars 2015.


Publisert

i

av

Kommentarer

Ett kommentar til “Jesus, juks og juss”

  1. […] Les også: «Jesus, juks og juss.» […]