Havnevedtak i skodda?

Etter Arbeiderpartiets medlemsmøte og innlegget til havneselskapets styreleder (22/9) er det enda mer uklart hva som skal skje på Lagmannsholmen, i Kongsgårdbukta, på KMV-tomta og i Strømsvika. Hvordan kan bystyret ta en beslutning når avgjørende premisser ligger i skodda?

På Lagmannsholmen vil Ap ha en bilfri bydel med mange grønne lunger og rimelige boliger for småbarnsfamilier. Da støter de mot Næringsforeningen som vil ha kontorblokker og flest mulig arbeidsplasser der. Havneselskapet er forpliktet til å selge til høyest mulig pris. Dermed blir det nok kontorblokker, noen luksusleiligheter og en bydel som er halvdød etter arbeidstid. Kan bystyret vise en økonomisk bærekraftig vei som sikrer et mangfold for folk flest mellom Caledonien og sjøen?

I Kongsgårdbukta ser Ap og havneselskapets styreleder «ikke for seg en industrihavn», men forklarer ikke hva de mener med industrihavn. Vedlikehold og ombygging av borerigger (Offshore Service Port) er havneselskapets store satsingsområde med entusiastisk støtte fra Næringsforeningen. Dette må kalles industri. Hvis nå ikke boreriggene skal ligge der, er det da nødvendig å okkupere området og plage omgivelsene bare for konteinerne?

KMV-tomta vil Ap vurdere som sted for konteinerhavn, men det vil ikke havneselskapet, verken administrasjonen eller styrelederen, og heller ikke kommunens administrasjon. Bør ikke bystyret avvente en oppdatert og uavhengig vurdering før man tar ugjenkallelige beslutninger?

Strømsvika har, med utvidelser langs øde områder, potensial til å bli en storhavn for Kristiansandsregionen med både konteinere og borerigger, direkte forbindelsesvei for (elektriske!) trailere til nye E39 og knapt en eneste bolig i nabolaget. Havneselskapets administrasjon er bedt om å vurdere samarbeid med Mandals havneselskap, men uten forpliktelser og trolig uten særlig entusiasme. For få år siden ble Stavangers og nabokommunen Solas havneselskaper slått sammen og konteinerhavna flyttet til Risavika i Sola, et par mil fra Stavanger. Bør ikke bystyret selv beordre uavhengige konsulenter til å utrede en slik mulighet også for Kristiansandsregionen?

Saken er jo: Hvis verken konteinerne eller boreriggene behøver å sendes til Kongsgårdbukta, kan området frigjøres for byutvikling med blant annet strandpark, barnehage, idrettshall, sykehjem og boliger for folk flest, til glede for dem som i framtida skal bo der og på Marvikssletta, og for alle som allerede bor ved eller ferdes på Topdalsfjorden.

 

(Publisert som leserinnlegg i Fe-vennen 26.9.2018.)

Les også:

Havn eller boliger i Kongsgårdbukta?

Barcode, barnekoden eller begge deler?

Hvor skal havna havne?


Publisert

i

av

Kommentarer

2 kommentarer til “Havnevedtak i skodda?”

  1. […] Havnevedtak i skodda […]