Folket har talt om havna!

Det nye bystyret må følge velgernes signaler, ikke NHOs direktiver.

NHO og Næringsforeningen har sendt ei «bekymringsmelding» til de to politikerne i Kristiansand som nå forhandler med andre partier om å få bli ordfører. NHO frykter at en «politisk hestehandel» skal føre til at det ikke blir stor industri- og konteinerhavn i Kongsgårdbukta.

Dette er utidig ordbruk av NHO. Bystyrevedtaket om å droppe ei skikkelig utredning av alternativer for havnevirksomheten ble fattet med én stemmes overvekt. Saken var ikke tema ved forrige valg, så ingen velgere har i praksis fått være med på avgjørelsen, og iallfall ikke byens nye innbyggere fra Søgne og Songdalen.

I denne valgkampen har havnesaken og et par andre saker vært hovedtemaer. Det er ikke så rart. Lunds framtid skal avgjøres. Trolig har havnesaken avgjort partivalget for mange. Da er det interessant å se nærmere på stemmetallene:

Partiene som i sine valgprogrammer gikk imot å flytte konteinerne til Kongsgårdbukta (R, SV, MDG, Sp, Folkelista og Dem) gikk alle fram. Samlet vant de 23,5 prosentpoeng og fikk 40,0 % og 29 representanter.

Den styrende koalisjonen som banket gjennom prosjektet (H, V, Frp, KrF og PP) gikk alle tilbake. Samlet tapte de 15,2 prosentpoeng og sitter igjen med 39,1 % og 28 representanter.

Det må man kalle et svært tydelig signal!

Det må man kalle et svært tydelig signal!

Saken avgjøres nå av Arbeiderpartiet som heile tida har vært splittet og lunkent, men i siste runde stemte subsidiært med høyresida. Partiet har tapt 9,5 prosentpoeng og sitter igjen med 18,3 % og 13 representanter. Nettopp den tafatte opposisjonspolitikken kan være forklaringa på partiets misère.

Veien videre er nå at Arbeiderpartiet blir med i et flertall for å nullstille saken. Så bestiller man ei ny, uavhengig utredning om fordeling av havnevirksomheten i Kristiansand og Lindesnes kommuner, men med ei klar forutsetning: Strandlinja fra Ringknuden til Gleodden skal være strandpark, ikke havn. Havneselskapet må selge seg ut.

Så kan man invitere proffe byutviklere til en internasjonal idékonkurranse om nabolagsutvikling i området mellom Østre Ringvei og Topdalsfjorden. Her er det plass til tusenvis av barnefamilier, sykehjem, bydelshus, studentboliger, skatepark og småbåthavn og kanskje en ny idrettshall og barneskole til erstatning for utslitte og inneklemte Wilds minne skole.

 

(Publisert som leserinnlegg i Fe-vennen 17.9.2019.)

Les også:

Glede, sorg og håp etter havnevedtaket

Havnevedtak i skodda

Havn eller boliger i Kongsgårdbukta?

Barcode, barnekoden eller begge deler?

Hvor skal havna havne?


Publisert

i

av