Campus Eg for utdanning av leger på Agder – en lenkesamling

Flere leger må utdannes i Norge, var hovedbudskapet i den utredningen Grimstadutvalget leverte kunnskapsministeren i deptember 2019. Siden da har debatten gått om hvordan et slikt mål kan oppnås.

Her er en kronologisk samling lenker om debatten, med hovedvekt på hvordan leger kan utdannes på Agder. Siden oppdateres når det nye relevante bidrag publiseres.

Grimstadutvalgets rapport (25.9.2019) og høringen av denne.

Hilde Grimstads kronikk i Aftenposten om behovet for utdanning av flere leger i Norge (25.9.2019)

Intervju med dekan Ivar Gladhaug, UiO på uio.no (26.9.2019)

Intervju med rektor Svein Stølen, UiO i Khrono (26.9.2019)

Innlegg av dekan Ivar Gladhaug og rektor Svein Stølen, UiO i Aftenposten (5.10.2019)

Preben Aavitslands kommentar i Fædrelandsvennen (og på epidemi.no og Uniforum) om Agder som utdanningssted (5.10.2019)

Intervju i Khrono med UiOs rektor Svein Stølen og Preben Aavitsland (10.10.2019)

Innlegg av rektor Svein Stølen, UiO; administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF og administrerende direktør Nina Mevold, Sørlandet sykehus HF i Dagens medisin (5.11.2019)

Nyhetssak i Khrono om at landets fire medisinske fakultet skal disku­tere de­sentralisert medisinutdanning (24.11.2019)

Kronikk av rektorene Anne Borg, NTNU, Svein Stølen, UiO, Dag Rune Olsen, UiB og Anne Husebekk, UiTø i Aftenposten (28.11.2019)

Kronikk av administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF Nina Mevold, rektor ved Universitetet i Agder Sunniva Whittaker og kommunedirektør i Kristiansand kommune, Camilla Dunsæd i Dagens medisin (18.12.2019)

Kronikk av administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF Nina Mevold, rektor ved Universitetet i Agder Sunniva Whittaker og kommunedirektør i Kristiansand kommune, Camilla Dunsæd i Fædrelandsvennen (25.12.2019)

Intervju med dekan for Det medisinsk fakultet på UiB, Per Bakke i På høyden (27.12.2019)

 

Sørlandet sykehus HFs utredning om sykehuset som universitetssykehus (30.6.2018)


Publisert

i

av