Smittevernberedskap i kommunene

Kommuneoverlegen er sentral i smittevernberedskapen og må frigjøre seg fra annet arbeid når krisen rammer. Dette var hovedbudskap fra Preben Aavitsland på møtet med Agders kommuneoverleger, i regi av fylkesmennene i Aust-Agder og Vest-Agder i Fevik 31. januar 2013.

Bakgrunnen for Aavitslands innlegg var samarbeidet med Vennesla kommune om håndtering av et utbrudd av alvorlig E coli-utbrudd i en barnehage i Vennesla. Han roste kommunens håndtering og mente hendelsen ga god lærdom også for andre kommuner:

  • Smittevernplanen bør dekke også kriser.
  • Hendelser bør risikovurderes tidlig.
  • Håndteringen bør følge ansvarsprinsippet og likhetsprinsippet.
  • Kommuneoverlegen må ha en sentral rolle.
  • Folkehelseinstituttet er en god støtte og kan utnyttes mer.
  • Kontakt med massemediene og informasjon direkte til publikum er en viktig del av håndteringen.
  • Etabler gode rutiner for datahåndtering fra første stund

Les hele innlegget her.


Publisert

i

av