Refser Prioriteringsrådet om rotavirusvaksinasjon

Etter at helseminister Jonas Gahr-Støre har vurdert Prioriteringsrådets begrunnelse for å fraråde rotavirusvaksine i det norske vaksinasjonsprogrammet, har han nå bedt Rådet se på saken på ny. – Riktig beslutning, kommenterer Preben Aavitsland, leder for epidemi, som nå refser Prioriteringsrådet i et brev.

Det var i juni 2012 at Prioriteringsrådet besluttet å fraråde innføring av «rotavirusvaksine som del av det norske barnevaksinasjons­programmet». Hovedbegrunnelsen var: «Rotavirusinfeksjon kan ikke sies å være en alvorlig sykdom i Norge.»

Beslutningen og begrunnelsen vakte oppsikt, særlig blant barneleger. Barnelege Per Helge Måseide skrev sammen med Preben Aavitsland en kritisk kronikk i Aftenposten om saken. Siden kom det fram i TV2 at de to nye, ledende embetsmennene i Helse- og omsorgsdepartementet, som nå skulle avgjøre saken, var tidligere leder og nestleder for Prioriteringsrådet.

I brevet peker Aavitsland på ti svakheter i Prioriteringsrådets behandling av saken. Han trekker fram at de anvendte kriteriene for prioritering ikke er laget for forebyggingstiltak, og at Rådet ikke definerer hva som menes med «alvorlig» sykdom. Videre peker han på at vaksinens pris nå er betydelig lavere enn Rådet la til grunn.

– Med Prioriteringsrådets resonnement vil ikke norske barn få denne vaksinen selv om prisen går ned til 1 krone, sier Aavitsland. – Siden barnelegene klarer å redde nesten alle barn med rotavirussykdom, så skal vi ifølge Rådet ikke vaksinere bort sykdommen. Det er et uforståelig resonnement. Det dreier seg om å forebygge opp mot tusen sykehusinnleggelser i året, hvorav flere på intensivavdeling.

Brevet peker på at flere europeiske land har innført (Belgia, Østerrike, Luxembourg, Finland, deler av Tyskland), skal innføre (Storbritannia) eller vurderer å innføre (Sverige, Nederland) vaksinasjon mot rotavirussykdom.

Firmaet epidemi tar ikke oppdrag for produsenter av vaksiner eller andre legemidler. Verken epidemi eller Preben Aavitsland har noen økonomiske interesser i denne saken.


Publisert

i

av

Stikkord: