Influensaovervåkingen i EU kartlagt

epidemi har nylig sluttført et oppdrag for det europeiske smittevernbyrået ECDC om evaluering av den europeiske overvåkingen av alvorlig influensa.

Etter influensapandemien i 2009 ble det klart at mange land og EU ikke har god nok overvåking av alvorlig influensa. I dette oppdraget har epidemi kartlagt situasjonen i de 28 EU-landene, Norge og Island samt hentet erfaringer fra USA, Canada og Australia. I tillegg er ECDCs europeiske system grundig evaluert. Den samlede kunnskapen har så dannet basis for råd til ECDC om veien videre for å forbedre overvåkingen av alvorlig influensa i EU/EØS-området.

– Dette er et viktig prosjekt for smittevernet i Europa, sier Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi. – Vi ser det som en anerkjennelse fra ECDC at vi ble bedt om å utføre oppdraget.

ECDC og epidemi skal nå samarbeide om å publisere de viktigste erfaringene fra prosjektet i en vitenskapelig artikkel.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) er EUs smittevernsenter. Senteret, som ligger i Stockholm, skal oppdage, vurdere og kommunisere pågående og nye infeksjonstrusler mot folkehelsa.


Publisert

i

av

Stikkord: