Seminar om beredskap for landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier

Folkehelseinstituttet arrangerte 30. oktober 2013 et seminar om beredskap for landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier. epidemi var engasjert av instituttet for å bistå med forberedelsene og gjennomføringen av seminaret.

Det overordnete målet for seminaret var at deltakerne skulle bli mer bevisste på risikoforståelse og beredskapstenkning slik at de ble stimulert til bedre beredskapsplanlegging i sine laboratorier. epidemi bidro med å planlegge seminarets program, skaffe innledere, lage kursmateriell, lage seks beredskapsscenarier for gruppearbeid, evaluere seminaret og skrive seminarrapport. Nesten alle landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier var representert.

Seminaret fikk meget god evaluering av deltakerne. Programmets sammensetning ble vurdert til gjennomsnittlig 4,4 på en skala fra 1 til 5 der 5 var best. Programmets relevans ble vurdert til gjennomsnittlig 4,5 og kursheftet til 4,5. arbeidsmåten for det scenariebaserte gruppearbeidet ble vurdert til gjennomsnittlig 4,6 mens scenarienes realisme og relevans ble vurdert til 4,5. En deltaker kommenterte om gruppearbeidet:

«Morsomt arbeid blant likesinnede! Setter tankene i gang om behov. «

– Det var en fornøyelse å arbeide med kolleger om et så viktig tema, sier Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi. – Min kjennskap til landets smittevern og utfordringene innen medisinsk mikrobiologi gjorde at jeg kunne lage øvelsesscenarier som ble oppfattet som relevante og realistiske.


Publisert

i

av

Stikkord: