Fjerntesting av klamydia hos gutter

Kan fjerntesting av gutter for klamydia bidra til å bekjempe klamydiaepidemien? Dette spørsmålet skal epidemi besvare for Helsedirektoratet høsten 2014.

Med fjerntesting for klamydia menes testing der pasienten selv skaffer prøvetakingsutstyr, tar prøven hjemme og sender prøven til et medisinsk-mikrobiologisk laboratorium. Formidling av svaret og oppfølgingen organiseres på ulike måter. Fjerntesting som et supplement til ordinær klamydiatesting har vært lansert som en mulig løsning på utfordringen med å få testet flere gutter og unge menn.

– Dette er et viktig oppdrag der vi kan bruke vår kompetanse på klamydia og forskning, sier lege Preben Aavitsland, daglig leder i epidemi. – Vi skal gi Helsedirektoratet et godt grunnlag for beslutninger om eventuelle nye tiltak.

Helsedirektoratets oppdrag til epidemi er å gi en oversikt over hva den vitenskapelige litteraturen sier om nytten av klamydiatesting av menn for å påvirke epidemien og redusere hyppigheten av komplikasjoner. Videre skal epidemi oppsummere erfaringer med fjerntesting i Skandinavia og England samt vurdere muligheter og utfordringer ved en utvidelse av fjerntestingstilbudet for klamydia i Norge.

Klamydia er den mest utbredte bakterielle seksuelt overførbare infeksjonen i Norge. Til enhver tid har 5-8 % av unge seksuelt aktive i alderen 16-24 år denne infeksjonen. Hvert år diagnostiseres 20.000 – 25.000 tilfeller; hvorav rundt 60 % kvinner. 15-19-åringer utgjør nesten en firedel av pasientene, mens 20-24-åringer utgjør nesten halvparten.

Problemet med klamydia, i tillegg til de akutte plagene hos mange, er at kvinner kan få bekkeninfeksjon som både er en akutt, farlig tilstand, men også hos noen gir følgetilstander som svangerskap utenfor livmoren og infertilitet. Om klamydia gir komplikasjoner hos menn er fortsatt usikkert. Mennene er likevel viktige fordi de er smittekildene for kvinnene.


Publisert

i

av