Norge i 2214

Grunnlovsmagasinet er et festmagasin i anledning grunnlovsjubileet. I magasinet er Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, og andre fagpersoner utfordret til å beskrive Norge om to hundre år. Her er hans «epidemiske» bidrag.

«Pandemien av «rødesyken» som startet i mai 2054 tok livet av to milliarder mennesker før en vaksine ble tilgjengelig ved juletider. Den grusomme virussykdommen var både veldig smittsom og veldig dødelig. På grunn av den spredte befolkningen ble Norge mildt rammet. Det tok verden et halvt århundre å reise seg igjen.

Vitenskapen forsto nå at arvestoff (DNA og RNA) på ville veier var den største trusselen mot menneskeheten. Arvestoff inni virus eller i løse biter flyter rundt oss overalt og blander seg med hverandre i utallige naturlige eksperimenter som av og til gir opphav til farlige smittestoff.

Det ble klart at immunforsvaret vårt trengte hjelp. Nyfødte barn får i 2214 en vaksine mot over tre hundre virus og bakterier. Vaksinen beskytter mot multippel sklerose, schizofreni, leddgikt og mange andre sykdommer som har vist seg å skyldes virus. I tillegg varsler små sensorer under huden umiddelbart tegn på kreft, og da får man en skreddersydd vaksine som hjelper immunforsvaret å bekjempe akkurat denne kreftsvulsten.

Dermed lever nordmenn nå til de blir rundt 100 år. De spiser stort sett kjøtt som er produsert av levende celler i laboratoriefabrikker, men alle unner seg av og til villtorsk fra Lofoten.»

Les hele magasinet her.


Publisert

i

av