Veterinærer er viktige i smittevernet

– Veterinærene er en viktig yrkesgruppe i smittevernet for mennesker. Dette var et hovedbudskap i Preben Aavitslands innledningsforedrag ved Veterinærdagene 2014.

Under de årlige Veterinærdagene i Kristiansand den 27. mars 2014 innledet Preben Aavitsland, daglig leder i epidemi, med å snakke om begrepet One Health, altså tanken om at veterinærer, leger og andre må samarbeide for å bedre helsa til folk, dyr og miljø.

– Veterinærer er viktige for folkehelsearbeidet, forklarte Aavitsland. Han viste at samarbeidet mellom dyrehelse- og folkehelsesiden i Norge skjøt fart rundt årtusenskiftet, altså før One Health-begrepet ble «funnet opp» i USA 2008.

De fleste smittestoffer hos mennesker stammer fra dyr. Ved nye sykdommer hos mennesker, er det viktig å avgjøre hvilket evolusjonsmessig stadium smittestoffet er på. En avgjørende overgang er når smittestoffet klarer å smitte mellom mennesker. Aavitsland illustrerte dette med smittestoffene som gir de aktuelle sykdommene H7N9-influensa, MERS og Ebolafeber.

Aavitsland diskuterte også eksempler der økonomiske interesser og publikums frykt kan forstyrre en rasjonell tilnærming i smittevernet, som ved MRSA-infeksjoner og borreliose.

Hele foredraget er tilgjengelig her.


Publisert

i

av