• En julegave til det ukrainske folket

  En julegave til det ukrainske folket

  Norge er blitt mye rikere og tryggere som følge av ukrainernes heroiske frihetskamp mot en grusom angriper. Vi bør takke dem med en veldig stor julegave.

 • Virusvintrene

  Virusvintrene

  Epidemier av luftveisinfeksjoner kommer hver vinter. Skal vi stoppe dem, kan vi gjøre vondt verre.

 • Friheten avhenger nå av ett valg

  Friheten avhenger nå av ett valg

  Kongressvalget i USA 8. november kan bli begynnelsen på slutten på verdens mektigste demokrati. Det vil ramme hele verden, også oss.

 • Er det over nå?

  Er det over nå?

  Mens fagfolkene diskuterer en regel for når pandemien er over, kan folk flest glemme koronaviruset og leve normalt.

 • Er apekopper den nye koronaen?

  Er apekopper den nye koronaen?

  Utbruddet av apekopper er en mindre trussel for folkehelsa og lettere å bremse enn koronaepidemien, men må likevel tas på alvor.

 • Virker det?

  Virker det?

  Lidelse kan unngås og penger kan spares hvis helsetiltak prøves ut skikkelig før man bestemmer seg for å ta dem i allmenn bruk.

 • På vakt mot smitte

  På vakt mot smitte

  Noen må følge med på, oppdage og etterforske utbrudd av smittsomme sykdommer. Samarbeid mellom landene letter arbeidet.

 • Fire lærdommer fra Ukraina

  Fire lærdommer fra Ukraina

  Løgn fører til krig, Vesten har vært unnfallende, Ukraina trenger mer støtte nå, og vår egen beredskap må styrkes.

 • Riksvei 9 på snei

  Riksvei 9 på snei

  Grim kan bli byens fineste bydel, men riksvei 9 må bort så snart som mulig.

 • Frihet, likhet og beredskap

  Frihet, likhet og beredskap

  Viruset gjør nå mye mindre skade. Da kan også skadelige tiltak mot viruset fjernes.

 • Trusselen og trøsten

  Trusselen og trøsten

  Trusselen fra koronaviruset er denne vinteren større enn noen gang, men det er trøst å finne.

 • Virker ikke vaksinene?

  Virker ikke vaksinene?

  Vaksinerte blir smittet, smitter videre og blir lagt inn på sykehuset. Det er nesten så man tror at vaksinasjon ikke beskytter mot koronaviruset.


Aavitsland (135) abort (4) alternativ behandling (17) antibiotika (5) beredskap (53) borreliose (24) Covid-19 (36) Downs (3) Ebola (14) eldreomsorg (3) epidemi (56) epidemiologi (5) evaluering (9) Folkehelseinstituttet (50) forskning (13) H7N9 (3) Helsedirektoratet (8) Helsetilsynet (9) hepatitt (3) historie (11) IHR (10) influensa (9) karantene (20) kolera (3) kommune (11) krisehåndtering (25) Kristiansand (18) Legeforeningen (3) massemedier (6) MERS (5) meslinger (6) mikrobiologi (6) pandemi (3) Pandemrix (4) PHEIC (7) resistens (3) risikovurdering (33) rotavirus (3) Russland (3) samferdsel (5) screening (4) smittevern (55) tobakkskontroll (9) Trump (3) tuberkulose (4) USA (4) utbrudd (19) vaksinasjon (34) WHO (21) øvelse (3)