• En bybane i Byen

  En bybane i Byen

  Hver gang jeg tar Bybanen i Bergen, tenker jeg: hvorfor ikke i Kristiansand?

 • På tur til Oslo og hjem igjen

  På tur til Oslo og hjem igjen

  Alle reisemåtene til Oslo er dyre og dårlige. Det er for galt for en reise mellom landets største by og landets beste by.

 • En syk svale gjør ingen pandemi

  En syk svale gjør ingen pandemi

  Influensavirus fra fugler kan bli en trussel for mennesker, men det er ikke alarm nå.

 • Den verste sykdommen

  Den verste sykdommen

  Lepra og smittevernet mot den ødelegger fortsatt livet til altfor mange mennesker 150 år etter at Gerhard Armauer Hansen fant ut at sykdommen skyldes basiller.

 • Et samlet smittevern for bedre beredskap

  Et samlet smittevern for bedre beredskap

  Smittevernet i Norge kan bli bedre når ansvaret samles i én etat.

 • Leprabasillen i 150 år

  Leprabasillen i 150 år

  Halvannet århundre etter at leprabasillen ble oppdaget, rammer sykdommen fremdeles altfor mange. Jubileet kan gi ny og nødvendig oppmerksomhet om sykdommen.

 • Var nå dette så lurt?

  Var nå dette så lurt?

  Prosjektet Quadrum på Jernbanetomta ser ut til å bli en mye mindre berikelse for byens innbyggere enn det kunne blitt.

 • En julegave til det ukrainske folket

  En julegave til det ukrainske folket

  Norge er blitt mye rikere og tryggere som følge av ukrainernes heroiske frihetskamp mot en grusom angriper. Vi bør takke dem med en veldig stor julegave.

 • Virusvintrene

  Virusvintrene

  Epidemier av luftveisinfeksjoner kommer hver vinter. Skal vi stoppe dem, kan vi gjøre vondt verre.

 • Friheten avhenger nå av ett valg

  Friheten avhenger nå av ett valg

  Kongressvalget i USA 8. november kan bli begynnelsen på slutten på verdens mektigste demokrati. Det vil ramme hele verden, også oss.

 • Er det over nå?

  Er det over nå?

  Mens fagfolkene diskuterer en regel for når pandemien er over, kan folk flest glemme koronaviruset og leve normalt.

 • Er apekopper den nye koronaen?

  Er apekopper den nye koronaen?

  Utbruddet av apekopper er en mindre trussel for folkehelsa og lettere å bremse enn koronaepidemien, men må likevel tas på alvor.


Aavitsland (142) abort (4) alternativ behandling (17) antibiotika (5) beredskap (59) borreliose (24) Covid-19 (41) Downs (3) Ebola (14) eldreomsorg (3) epidemi (61) epidemiologi (6) evaluering (9) Folkehelseinstituttet (54) forskning (14) H7N9 (3) Helsedirektoratet (9) Helsetilsynet (9) hepatitt (3) historie (12) HIV-infeksjon (3) IHR (10) influensa (10) karantene (21) kolera (3) kommune (11) krisehåndtering (26) Kristiansand (18) Legeforeningen (3) massemedier (6) MERS (5) meslinger (6) mikrobiologi (6) pandemi (3) Pandemrix (4) PHEIC (7) resistens (3) risikovurdering (38) rotavirus (3) samferdsel (5) screening (4) smittevern (59) tobakkskontroll (9) Trump (3) tuberkulose (4) USA (5) utbrudd (22) vaksinasjon (35) WHO (22) øvelse (3)