• På sporet av den tapte covid

  På sporet av den tapte covid

  Med smittesporing skal epidemien holdes under kontroll mens vi venter på vaksinasjon. Det er ikke lett.

 • Farvel, flyreiser. Velkommen, hjemmekontor.

  Farvel, flyreiser. Velkommen, hjemmekontor.

  Etter pandemien vil det bli vanligere å flytte informasjon og varer enn å flytte personer. Det kan heve livskvaliteten og hjelpe klimaet.

 • Uheldig utvalg

  Uheldig utvalg

  Virusene er dumme, og menneskene er smarte. Virusene vinner likevel ofte, for de er så mange.

 • Når får vi koronafri?

  Når får vi koronafri?

  Selv om vaksinasjon nå er i gang, vil mesteparten av 2021 bli preget av koronaepidemien og tiltakene mot den.

 • Ærlighet i koronaens tid

  Ærlighet i koronaens tid

  Var det uunngåelig?

 • Mot slutten av et pandemisk år

  Mot slutten av et pandemisk år

  Det er grunn til å glede seg over noen lyspunkter og å feire kollegene som har brakt oss nokså trygt gjennom pandemien så langt.

 • Bud om budbringervaksine

  Bud om budbringervaksine

  Det ser ut til at godkjente koronavaksiner blir levert til Norge tidlig på nyåret. Epidemien blir likevel med oss gjennom det nye året.

 • Vinteren kommer

  Vinteren kommer

  Færre deltakere på sammenkomster kan være nøkkelen til å snu koronaepidemien før den kommer helt ut av kontroll.

 • Klarer vi denne virusvinteren?

  Klarer vi denne virusvinteren?

  Vi kan komme i en situasjon der politikerne må vurdere strenge restriksjoner for hele landet. Samtalen om de vanskelige valgene begynner nå.

 • Miasmene eller mikrobene. Hygiene.

  Miasmene eller mikrobene. Hygiene.

  I dag vasker vi hendene før måltidene, for vi ønsker ikke å få i oss sykdomsfremkallende mikrober. Også før mikrobene ble oppdaget, i andre halvdel av 1800-tallet, vasket man hendene. Hvorfor gjorde man egentlig det?

 • Mens vi andre er på smitteverndugnad

  Mens vi andre er på smitteverndugnad

  En nasjonal smitteverndugnad i smittefryktens tid kan ramme de svakeste.

 • Haarribelt?

  Haarribelt?

  Kristiansand kommuneoverlege Dagfinn Haarr har, til irritasjon for noen, gått egne veier i håndtering av koronaepidemien. Nå skal alle landets kommuneoverleger gjøre det samme.


Aavitsland (141) abort (4) alternativ behandling (17) antibiotika (5) beredskap (58) borreliose (24) Covid-19 (40) Downs (3) Ebola (14) eldreomsorg (3) epidemi (61) epidemiologi (6) evaluering (9) Folkehelseinstituttet (54) forskning (13) H7N9 (3) Helsedirektoratet (9) Helsetilsynet (9) hepatitt (3) historie (12) HIV-infeksjon (3) IHR (10) influensa (10) karantene (21) kolera (3) kommune (11) krisehåndtering (26) Kristiansand (18) Legeforeningen (3) massemedier (6) MERS (5) meslinger (6) mikrobiologi (6) pandemi (3) Pandemrix (4) PHEIC (7) resistens (3) risikovurdering (37) rotavirus (3) samferdsel (5) screening (4) smittevern (59) tobakkskontroll (9) Trump (3) tuberkulose (4) USA (5) utbrudd (22) vaksinasjon (35) WHO (22) øvelse (3)