• Miasmene eller mikrobene. Hygiene.

  Miasmene eller mikrobene. Hygiene.

  I dag vasker vi hendene før måltidene, for vi ønsker ikke å få i oss sykdomsfremkallende mikrober. Også før mikrobene ble oppdaget, i andre halvdel av 1800-tallet, vasket man hendene. Hvorfor gjorde man egentlig det?

 • Mens vi andre er på smitteverndugnad

  Mens vi andre er på smitteverndugnad

  En nasjonal smitteverndugnad i smittefryktens tid kan ramme de svakeste.

 • Haarribelt?

  Haarribelt?

  Kristiansand kommuneoverlege Dagfinn Haarr har, til irritasjon for noen, gått egne veier i håndtering av koronaepidemien. Nå skal alle landets kommuneoverleger gjøre det samme.

 • Det er ikke alt som er lov, som er trygt

  Det er ikke alt som er lov, som er trygt

  Når regjeringen fjerner stadig flere koronaforbud, må vi selv ta ansvar for den risikoen vi utsetter oss selv og andre for.

 • Bekymret og beredt

  Bekymret og beredt

  Kommunelegene skal oppdage og slå ned lokale utbrudd av covid-19 mens vi prøver å lære mer om viruset og sykdommen og forbereder oss på nye bølger.

 • Slutten på epidemiens begynnelse

  Slutten på epidemiens begynnelse

  Denne epidemien er ikke over før den er over. Smitteverndugnaden mot koronaviruset fortsetter.

 • Vaksinasjon er løsningen

  Vaksinasjon er løsningen

  I kappløpet for å lage en god vaksine mot koronaviruset vil forhåpentligvis noen forskere nå målstreken før 2025.

 • Test, test, test!

  Test, test, test!

  Enda mer testing for koronaviruset blir viktig for å bremse epidemien. Økt kapasitet er mulig.

 • Epidemisk dilemma

  Epidemisk dilemma

  Det er ingen enkle løsninger i kampen mot koronaepidemien. Alle strategier er eksperimenter som har store og langvarige ringvirkninger– helsemessig og økonomisk.

 • Virulente virus

  Virulente virus

  Skråsikkerhet om nye virus er uklokt.

 • Korona-kommunikasjon

  Korona-kommunikasjon

  Det blir stadig vanskeligere å snakke med publikum om nye epidemier, men vi må prøve.

 • Mellom smittede og usmittede

  Mellom smittede og usmittede

  Individets frihet trues når farsotter herjer.


Aavitsland (132) abort (4) alternativ behandling (17) antibiotika (5) beredskap (51) borreliose (24) Covid-19 (34) Downs (3) Ebola (13) eldreomsorg (3) epidemi (54) epidemiologi (5) evaluering (9) Folkehelseinstituttet (49) forskning (13) H7N9 (3) Helsedirektoratet (6) Helsetilsynet (9) hepatitt (3) historie (10) IHR (9) influensa (9) karantene (20) kolera (3) kommune (11) krisehåndtering (24) Kristiansand (17) Legeforeningen (3) massemedier (6) MERS (5) meslinger (6) mikrobiologi (6) Pandemrix (4) PHEIC (7) resistens (3) risikovurdering (33) rotavirus (3) Russland (3) samferdsel (5) screening (4) smittevern (54) tobakkskontroll (9) Trump (3) tuberkulose (4) Ukraina (3) USA (4) utbrudd (18) vaksinasjon (34) WHO (20) øvelse (3)