Stikkord: aids

  • Målrettet smittevern

    Målrettet smittevern

    Selv om smittsomme sykdommer er et lite folkehelseproblem i Norge, er det nødvendig med nøye overvåking av smittesituasjonen. Den kan endre seg raskt, og smittevernet må være målrettet.