Stikkord: Covid-19

 • Ut og avle virus

  Ut og avle virus

  Det er blitt enklere å endre på naturlige virus så de blir farligere for mennesker. Den type forskning bør tillates bare når den kan skje uten smittefare.

 • Var det virkelig nødvendig?

  Var det virkelig nødvendig?

  Før det tjuende århundre anvendte landene karantene eller cordon sanitaire (reisebarriere) for å stoppe smittsomme sykdommer ved grensene. Tiltakene ble særlig utbredt under koleraepidemiene på midten av 1800-tallet. Siden har slike smitteverntiltak vært lite benyttet i Europa. I Norge endret dette seg 12. mars 2020.

 • Seinfølgjer etter covid-19

  Seinfølgjer etter covid-19

  Sjølvsagt skal vi ta seinfølgjer etter covid-19 alvorleg, men vi må samstundes framleis kritisk vurdere forskingsresultata, særleg når dei står i motsetnad til gjengs kunnskap. Det tener korkje vitskapen eller pasientane at dårleg eller feiltolka forsking set premissa.

 • Norge, EU og epidemiene

  Norge, EU og epidemiene

  I snart tretti år har EU latt Norge være en fullverdig partner i smittevernsamarbeidet. Det har både Norge og EU tjent på.

 • Målrettet smittevern

  Målrettet smittevern

  Selv om smittsomme sykdommer er et lite folkehelseproblem i Norge, er det nødvendig med nøye overvåking av smittesituasjonen. Den kan endre seg raskt, og smittevernet må være målrettet.

 • Den nye helseberedskapen

  Den nye helseberedskapen

  Den neste store helsekrisen etter korona må håndteres med bedre koordinering, større kapasitet og kompetanse, mer kunnskap og sterkere kompaniskap med EU. Helseministeren varsler forbedringer.

 • Skal WHO styre verden?

  Skal WHO styre verden?

  Noen frykter enda strengere tiltak ved neste pandemi, styrt fra WHOs høyblokk i Genève. De bør heller se mot en kontorbygning på Storo i Oslo.

 • Virusvintrene

  Virusvintrene

  Epidemier av luftveisinfeksjoner kommer hver vinter. Skal vi stoppe dem, kan vi gjøre vondt verre.

 • Er det over nå?

  Er det over nå?

  Mens fagfolkene diskuterer en regel for når pandemien er over, kan folk flest glemme koronaviruset og leve normalt.

 • Er apekopper den nye koronaen?

  Er apekopper den nye koronaen?

  Utbruddet av apekopper er en mindre trussel for folkehelsa og lettere å bremse enn koronaepidemien, men må likevel tas på alvor.

 • Virker det?

  Virker det?

  Lidelse kan unngås og penger kan spares hvis helsetiltak prøves ut skikkelig før man bestemmer seg for å ta dem i allmenn bruk.

 • Frihet, likhet og beredskap

  Frihet, likhet og beredskap

  Viruset gjør nå mye mindre skade. Da kan også skadelige tiltak mot viruset fjernes.