Stikkord: epidemi

 • Heilt Texas

  Heilt Texas

  Er vi ordentlig uheldige, blir ei ku i Texas opphavet til en ny pandemi. Det er all grunn til å følge med på det skjer i USA.

 • Var det virkelig nødvendig?

  Var det virkelig nødvendig?

  Før det tjuende århundre anvendte landene karantene eller cordon sanitaire (reisebarriere) for å stoppe smittsomme sykdommer ved grensene. Tiltakene ble særlig utbredt under koleraepidemiene på midten av 1800-tallet. Siden har slike smitteverntiltak vært lite benyttet i Europa. I Norge endret dette seg 12. mars 2020.

 • Norge, EU og epidemiene

  Norge, EU og epidemiene

  I snart tretti år har EU latt Norge være en fullverdig partner i smittevernsamarbeidet. Det har både Norge og EU tjent på.

 • Målrettet smittevern

  Målrettet smittevern

  Selv om smittsomme sykdommer er et lite folkehelseproblem i Norge, er det nødvendig med nøye overvåking av smittesituasjonen. Den kan endre seg raskt, og smittevernet må være målrettet.

 • Den neste store epidemien

  Den neste store epidemien

  Trusselen fra nye virus øker, men det gjør også vår kunnskap og teknologi.

 • Den nye helseberedskapen

  Den nye helseberedskapen

  Den neste store helsekrisen etter korona må håndteres med bedre koordinering, større kapasitet og kompetanse, mer kunnskap og sterkere kompaniskap med EU. Helseministeren varsler forbedringer.

 • Skal WHO styre verden?

  Skal WHO styre verden?

  Noen frykter enda strengere tiltak ved neste pandemi, styrt fra WHOs høyblokk i Genève. De bør heller se mot en kontorbygning på Storo i Oslo.

 • En syk svale gjør ingen pandemi

  En syk svale gjør ingen pandemi

  Influensavirus fra fugler kan bli en trussel for mennesker, men det er ikke alarm nå.

 • Den verste sykdommen

  Den verste sykdommen

  Lepra og smittevernet mot den ødelegger fortsatt livet til altfor mange mennesker 150 år etter at Gerhard Armauer Hansen fant ut at sykdommen skyldes basiller.

 • Leprabasillen i 150 år

  Leprabasillen i 150 år

  Halvannet århundre etter at leprabasillen ble oppdaget, rammer sykdommen fremdeles altfor mange. Jubileet kan gi ny og nødvendig oppmerksomhet om sykdommen.

 • Virusvintrene

  Virusvintrene

  Epidemier av luftveisinfeksjoner kommer hver vinter. Skal vi stoppe dem, kan vi gjøre vondt verre.

 • Er det over nå?

  Er det over nå?

  Mens fagfolkene diskuterer en regel for når pandemien er over, kan folk flest glemme koronaviruset og leve normalt.