Stikkord: Folkehelseinstituttet

 • Var det virkelig nødvendig?

  Var det virkelig nødvendig?

  Før det tjuende århundre anvendte landene karantene eller cordon sanitaire (reisebarriere) for å stoppe smittsomme sykdommer ved grensene. Tiltakene ble særlig utbredt under koleraepidemiene på midten av 1800-tallet. Siden har slike smitteverntiltak vært lite benyttet i Europa. I Norge endret dette seg 12. mars 2020.

 • Seinfølgjer etter covid-19

  Seinfølgjer etter covid-19

  Sjølvsagt skal vi ta seinfølgjer etter covid-19 alvorleg, men vi må samstundes framleis kritisk vurdere forskingsresultata, særleg når dei står i motsetnad til gjengs kunnskap. Det tener korkje vitskapen eller pasientane at dårleg eller feiltolka forsking set premissa.

 • Norge, EU og epidemiene

  Norge, EU og epidemiene

  I snart tretti år har EU latt Norge være en fullverdig partner i smittevernsamarbeidet. Det har både Norge og EU tjent på.

 • Målrettet smittevern

  Målrettet smittevern

  Selv om smittsomme sykdommer er et lite folkehelseproblem i Norge, er det nødvendig med nøye overvåking av smittesituasjonen. Den kan endre seg raskt, og smittevernet må være målrettet.

 • Den nye helseberedskapen

  Den nye helseberedskapen

  Den neste store helsekrisen etter korona må håndteres med bedre koordinering, større kapasitet og kompetanse, mer kunnskap og sterkere kompaniskap med EU. Helseministeren varsler forbedringer.

 • En syk svale gjør ingen pandemi

  En syk svale gjør ingen pandemi

  Influensavirus fra fugler kan bli en trussel for mennesker, men det er ikke alarm nå.

 • Et samlet smittevern for bedre beredskap

  Et samlet smittevern for bedre beredskap

  Smittevernet i Norge kan bli bedre når ansvaret samles i én etat.

 • Er det over nå?

  Er det over nå?

  Mens fagfolkene diskuterer en regel for når pandemien er over, kan folk flest glemme koronaviruset og leve normalt.

 • Er apekopper den nye koronaen?

  Er apekopper den nye koronaen?

  Utbruddet av apekopper er en mindre trussel for folkehelsa og lettere å bremse enn koronaepidemien, men må likevel tas på alvor.

 • Virker det?

  Virker det?

  Lidelse kan unngås og penger kan spares hvis helsetiltak prøves ut skikkelig før man bestemmer seg for å ta dem i allmenn bruk.

 • På vakt mot smitte

  På vakt mot smitte

  Noen må følge med på, oppdage og etterforske utbrudd av smittsomme sykdommer. Samarbeid mellom landene letter arbeidet.

 • Koronavaksinasjon av barn

  Koronavaksinasjon av barn

  De fleste vil støte på koronaviruset før eller seinere. Også for 12-15-åringer er det nok tryggere å bli vaksinert enn å bli smittet.