Stikkord: Helsetilsynet

 • Sjarlatan eller helt?

  Sjarlatan eller helt?

  Er det en medisinens Galileo, en uredd forsvarer av pasientene, og en unikt innsiktsfull lege som denne uka skal kjempe en heroisk kamp mot «systemet» i Oslo tingrett? Svaret er nei.

 • Mer pseudobehandling for pseudoborreliose

  Mer pseudobehandling for pseudoborreliose

  Det holder visst ikke med årelange antibiotikakurer. Nå skal norske pasienter med «kronisk borreliose» (pseudoborreliose) også få strøm gjennom kroppen i en kombinasjon av tradisjonell kinesisk medisin og homøopati (!).

 • Babesiose: Svar på Mysterud og Laanes utfordring

  Babesiose: Svar på Mysterud og Laanes utfordring

  Først «så» de to pensjonerte professorene Borrelia i blodet til pasienter. Nå «ser» de også Babesia. Kan vi tro på dem denne gangen?

 • Monsen og pseudoborreliosen

  Monsen og pseudoborreliosen

  Det nærmer seg jul, og da er det igjen tid for «Monsen og hundene» på NRK, i år den tredje sesongen. I første episode fikk vi nok en gang høre hvordan Lars Monsens ambisjon om å bli verdens beste hundekjører trues av langvarige helseplager som han tror skyldes et flåttbitt.

 • Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

  Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

  – Beredskapsplanen skal være et arbeidsdokument under krisen. Generelle utviklingstiltak innen beredskapen skal inn i andre planer, ikke i beredskapsplanen. Dette var et hovedbudskap da Preben Aavitsland, daglig leder for epidemi, innledet på det årlige smittevernmøtet for kommuneoverleger og annet helsepersonell i Agder 11. juni 2014.

 • Opprydding etter uetisk flåttforskning

  Opprydding etter uetisk flåttforskning

  Universitetet i Oslo bør be forsøkspersonene om unnskyldning for at de er blitt utsatt for uetisk og ulovlig forskning med mikroskopi for bakterier.

 • Monsen, hundene og flåtten

  NRK tegner i serien «Monsen og hundene» et misvisende bilde av sykdommen borreliose. Lite tyder på at Lars Monsen har denne sykdommen.

 • Biologi på roterommet

  I en kjeller på Blindern sitter to pensjonerte biologier og stirrer dypt i en glasskule for å finne årsaken til fortvilte pasienters lidelser. Glasskulen (som de kaller mikroskop) gir nesten alltid det samme svaret: Borrelia! De to mener de har funnet opp en metode for å påvise bakterien i menneskers blod, men deres slappe forskning…

 • Bekymringsmelding om «Norsk Borreliose Senter»

  Daglig leder for epidemi, Preben Aavitsland, sendte medio august en bekymringsmelding til Helsetilsynet om legevirksomheten ved «Norsk Borreliose Senter». Bekymringen gjelder blant annet bruk av tuberkulosemedisinen rifampicin til pasienter med påstått «kronisk borreliose». Helsetilsynet skal ha mottatt en rekke andre bekymringsmeldinger om samme legesenter. Aavitslands bekymringsmelding gjengis nedenfor. Den 30. august oversendte Helsetilsynet meldingen til Fylkesmannen…