Stikkord: Legeforeningen

 • Elefanten i venterommet

  Elefanten i venterommet

  Fastlegene opplever økende arbeidspress. Den utfordringen kan løses. Det er verre med den virkelig store trusselen mot den norske fastlegeordningen.

 • Kurs om flåttbårne sykdommer

  Kurs om flåttbårne sykdommer

  Den 9. og 10. oktober arrangerer Legeforeningen kurs om flåttbårne sykdommer i Kristiansand. Preben Aavitsland ved Epidemi innleder om «Den alternative borrelioseverdenen».

 • Honnør for borreliosedebatt

  Legeforeningens Råd for legeetikk gir Preben Aavitsland honnør for hans deltaking i debatten om flåttsykdommen borreliose og finner ingen grunn til å kritisere Aavitslands omtaler av Lars Monsen og Rolf Luneng.